KONE a certifikácia zelených budov LEED

KONE a LEED

Naša odborná spôsobilosť a riešenia vám môžu pomôcť získať certifikáciu a kredity ekologických budov LEED

Ekologické stavby novej generácie s KONE a LEED

Systém Leadership in Energy and Environmental Design LEED) je medzinárodne uznávaný systém ekologického hodnotenia budov, vyvinutý výborom USA pre ekologické stavby.

Certifikačný systém LEED pomáha vlastníkom a prevádzkovateľom budov identifikovať a zavádzať riešenia na navrhovanie, výrobu, prevádzkovanie a údržbu ekologických budov.

Spoločnosť KONE vám pomáha pri získavaní kreditov LEED v4 BD+C takto:

  • Poskytnutie podrobných informácií o certifikačných systémoch LEED v4 BD+C.
  • Podpora pri znižovaní spotreby energie na mieste a vytvárania uhlíkovej stopy podrobnou analýzou prepravných režimov a spotreby energie a znižovanie uhlíkovej stopy v našich riešeniach počas celej ich prevádzkovej životnosti.
  • Podpora pri plnení požiadaviek LEED a dodávka riešení, ktoré prispievajú k získavaniu kreditov LEED.

Podporu vám môžeme poskytnúť aj v iných systémoch LEED.

Energia a atmosféra

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Základné uvedenie do prevádzky a overeniePredpokladPripravte si plán údržby, ktorý obsahuje potrebné informácie na efektívnu prevádzku budovy.
KONE môže poskytnúť používateľské manuály a plány údržby svojich riešení.
Minimálny energetický výkonPredpokladPovinné požiadavky na výťah:
  • Osvetlenie kabíny
  • Ventilátor
  • Pohotovostný režim
  • Klimatizácia
KONE môže navrhnúť riešenia, ktoré spĺňajú povinné požiadavky, v prípade potreby môže poskytnúť vizuálnu a technickú dokumentáciu.
Základné riadenie chladeniaPredpokladNepoužívajte chladenie na báze fluorovaných uhľovodíkov (CFC) v nových systémoch vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia (HVAC & R).Zariadenie KONE nepoužíva chladivá CFC
Optimalizujte energetický výkonKreditPreukázanie zníženia celkovej spotreby energie v budove v porovnaní s návrhom.Riešenia KONE možno zahrnúť do energetickej simulácie projektu za predpokladu použitia výnimočnej metódy výpočtu. KONE môže poskytnúť kalkulácie energetickej účinnosti.
Zdokonalené riadenie chladeniaKreditPodporiť dodržiavanie Montrealského protokolu a minimalizovať priame kroky vedúce k zmene klímy.KONE môže poskytnúť zariadenia s nízkym potenciálom spotreby ozónu (ODP) a globálneho otepľovania (GWP).

Materiály a zdroje

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Zaobchádzanie so stavebným a s demoličným odpadomPredpokladVypracovať a plniť plán zaobchádzania so stavebnými a demoličnými odpadmi.KONE môže splniť požiadavky plánu zaobchádzania so stavebným odpadom v rámci tohto projektu. KONE má zároveň aj vlastnú smernicu pre zaobchádzanie s odpadmi a pre recykláciu v mieste inštalácie.
Zverejňovanie a optimalizácia stavebných produktov – vyhlásenie o ekologických výrobkochKreditPoužívajte aspoň 20 rôznych trvalo nainštalovaných produktov s environmentálnym vyhlásením o produkte (EPD) najmenej od piatich rôznych výrobcov.KONE EPD poskytujú informácie o vplyve výťahov na životné prostredie počas ich životného cyklu. Overenia tretích strán sú k dispozícii pre obmedzený počet riešení.
Zverejňovanie a optimalizácia stavebných produktov – získavanie surovínKreditPoužívajte aspoň 20 rôznych trvalo nainštalovaných produktov najmenej od piatich rôznych výrobcov, ktorí verejne vydali správu, ktorá zahŕňa vplyvy ťažby na životné prostredie a činnosti spojené s výrobcom.KONE môže poskytnúť správu o udržateľnosti, ktorá je v súlade s pokynmi Global Reporting Initiative. Výročná správa spoločnosti KONE opisuje záležitosti v súlade s UN Global Compact's Communication of Progress process.
Zverejňovanie a optimalizácia stavebných produktov – zložky materiálovKreditPoužívajte aspoň 20 rôznych trvalo nainštalovaných produktov najmenej od piatich rôznych výrobcov, ktorí disponujú vyhlásením o zdravotných výrobkoch (HPD) v súlade s otvoreným štandardom vyhlásenia o zdravotných výrobkoch. HPD je dokument poskytovaný výrobcami s cieľom zverejniť zložky produktu a všetky zdravotné riziká spojené s týmito zložkami.KONE HPD poskytujú v súlade s HPD Open Standard informácie o materiálovom obsahu výťahov a zdravotných účinkoch týchto materiálov. V súčasnosti ponúkame HPD pre obmedzený počet riešení.

Kvalita vnútorného prostredia

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Materiály s nízkymi emisiamiKreditDosiahnuť úroveň zhody s emisiami, obsahom VOC v materiáloch a skúšobnými metódami.**KONE môže pomôcť pri výbere vyhovujúcich povrchových materiálov do kabíny výťahu a preukázať, že vybrané materiály spĺňajú technické požiadavky. KONE používa pri inštalácii čo najmenšie možné množstvo chemikálií.
Plán riadenia kvality vnútorného ovzdušiaKreditVypracovať a implementovať plán riadenia kvality vnútorného ovzdušia (IAQ) pre fázu stavby budovy.KONE môže splniť požiadavky plánu riadenia kvality vnútorného vzduchu, vytvoreného pre tento projekt.

**Požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa v projekte dodržiava metóda výpočtu rozpočtu variantu 1 alebo 2.

Inovácie

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
InovácieKreditDosiahnuť významný, merateľný environmentálny výkon pomocou stratégie, ktorá nie je riešená v systéme hodnotenia zelených budov LEED.Inovatívne riešenia KONE people flow môžu prispieť k dosiahnutiu inovačných kreditov a môžeme poskytnúť dokumentáciu, ktorá toto podporuje na základe jednotlivých projektov.

Súvisiace témy

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE a BREEAM

Zistite, ako vám môžu odborná spôsobilosť a riešenia KONE pomôcť získať certifikáciu a kredity ekologických budov BREEAM

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Normy a predpisy

Ponúkame vám rad riešení na zaistenie zhody s rôznymi normami a predpismi súvisiacimi s výťahmi vrátane prístupnosti, odolnosti proti vandalom a prevádzky proti požiaru. Všetky naše riešenia spĺňajú európske bezpečnostné normy EN81-20 a EN81-50 pre navrhovanie a výrobu výťahov.

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.