KONE a LEED

Naša odborná spôsobilosť a riešenia vám môžu pomôcť získať certifikáciu a kredity ekologických budov LEED

Ekologické stavby novej generácie s KONE a LEED

Systém Leadership in Energy and Environmental Design LEED) je medzinárodne uznávaný systém ekologického hodnotenia budov, vyvinutý výborom USA pre ekologické stavby.

Certifikačný systém LEED pomáha vlastníkom a prevádzkovateľom budov identifikovať a zavádzať riešenia na navrhovanie, výrobu, prevádzkovanie a údržbu ekologických budov.

Spoločnosť KONE vám pomáha pri získavaní kreditov LEED v4 BD+C takto:

  • Poskytnutie podrobných informácií o certifikačných systémoch LEED v4 BD+C.
  • Podpora pri znižovaní spotreby energie na mieste a vytvárania uhlíkovej stopy podrobnou analýzou prepravných režimov a spotreby energie a znižovanie uhlíkovej stopy v našich riešeniach počas celej ich prevádzkovej životnosti.
  • Podpora pri plnení požiadaviek LEED a dodávka riešení, ktoré prispievajú k získavaniu kreditov LEED.

Podporu vám môžeme poskytnúť aj v iných systémoch LEED.

Energia a atmosféra

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Základné uvedenie do prevádzky a overeniePredpokladPripravte si plán údržby, ktorý obsahuje potrebné informácie na efektívnu prevádzku budovy.
KONE môže poskytnúť používateľské manuály a plány údržby svojich riešení.
Minimálny energetický výkonPredpokladPovinné požiadavky na výťah:
  • Osvetlenie kabíny
  • Ventilátor
  • Pohotovostný režim
  • Klimatizácia
KONE môže navrhnúť riešenia, ktoré spĺňajú povinné požiadavky, v prípade potreby môže poskytnúť vizuálnu a technickú dokumentáciu.
Základné riadenie chladeniaPredpokladNepoužívajte chladenie na báze fluorovaných uhľovodíkov (CFC) v nových systémoch vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia (HVAC & R).Zariadenie KONE nepoužíva chladivá CFC
Optimalizujte energetický výkonKreditPreukázanie zníženia celkovej spotreby energie v budove v porovnaní s návrhom.Riešenia KONE možno zahrnúť do energetickej simulácie projektu za predpokladu použitia výnimočnej metódy výpočtu. KONE môže poskytnúť kalkulácie energetickej účinnosti.
Zdokonalené riadenie chladeniaKreditPodporiť dodržiavanie Montrealského protokolu a minimalizovať priame kroky vedúce k zmene klímy.KONE môže poskytnúť zariadenia s nízkym potenciálom spotreby ozónu (ODP) a globálneho otepľovania (GWP).

Materiály a zdroje

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Zaobchádzanie so stavebným a s demoličným odpadomPredpokladVypracovať a plniť plán zaobchádzania so stavebnými a demoličnými odpadmi.KONE môže splniť požiadavky plánu zaobchádzania so stavebným odpadom v rámci tohto projektu. KONE má zároveň aj vlastnú smernicu pre zaobchádzanie s odpadmi a pre recykláciu v mieste inštalácie.
Zverejňovanie a optimalizácia stavebných produktov – vyhlásenie o ekologických výrobkochKreditPoužívajte aspoň 20 rôznych trvalo nainštalovaných produktov s environmentálnym vyhlásením o produkte (EPD) najmenej od piatich rôznych výrobcov.KONE EPD poskytujú informácie o vplyve výťahov na životné prostredie počas ich životného cyklu. Overenia tretích strán sú k dispozícii pre obmedzený počet riešení.
Zverejňovanie a optimalizácia stavebných produktov – získavanie surovínKreditPoužívajte aspoň 20 rôznych trvalo nainštalovaných produktov najmenej od piatich rôznych výrobcov, ktorí verejne vydali správu, ktorá zahŕňa vplyvy ťažby na životné prostredie a činnosti spojené s výrobcom.KONE môže poskytnúť správu o udržateľnosti, ktorá je v súlade s pokynmi Global Reporting Initiative. Výročná správa spoločnosti KONE opisuje záležitosti v súlade s UN Global Compact's Communication of Progress process.
Zverejňovanie a optimalizácia stavebných produktov – zložky materiálovKreditPoužívajte aspoň 20 rôznych trvalo nainštalovaných produktov najmenej od piatich rôznych výrobcov, ktorí disponujú vyhlásením o zdravotných výrobkoch (HPD) v súlade s otvoreným štandardom vyhlásenia o zdravotných výrobkoch. HPD je dokument poskytovaný výrobcami s cieľom zverejniť zložky produktu a všetky zdravotné riziká spojené s týmito zložkami.KONE HPD poskytujú v súlade s HPD Open Standard informácie o materiálovom obsahu výťahov a zdravotných účinkoch týchto materiálov. V súčasnosti ponúkame HPD pre obmedzený počet riešení.

Kvalita vnútorného prostredia

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Materiály s nízkymi emisiamiKreditDosiahnuť úroveň zhody s emisiami, obsahom VOC v materiáloch a skúšobnými metódami.**KONE môže pomôcť pri výbere vyhovujúcich povrchových materiálov do kabíny výťahu a preukázať, že vybrané materiály spĺňajú technické požiadavky. KONE používa pri inštalácii čo najmenšie možné množstvo chemikálií.
Plán riadenia kvality vnútorného ovzdušiaKreditVypracovať a implementovať plán riadenia kvality vnútorného ovzdušia (IAQ) pre fázu stavby budovy.KONE môže splniť požiadavky plánu riadenia kvality vnútorného vzduchu, vytvoreného pre tento projekt.

**Požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa v projekte dodržiava metóda výpočtu rozpočtu variantu 1 alebo 2.

Inovácie

POŽIADAVKY
TYP
POPIS POŽIADAVIEKAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
InovácieKreditDosiahnuť významný, merateľný environmentálny výkon pomocou stratégie, ktorá nie je riešená v systéme hodnotenia zelených budov LEED.Inovatívne riešenia KONE people flow môžu prispieť k dosiahnutiu inovačných kreditov a môžeme poskytnúť dokumentáciu, ktorá toto podporuje na základe jednotlivých projektov.

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website
;