KONE a certifikácia zelených budov BREEAM

KONE a BREEAM

Naša odborná spôsobilosť a riešenia vám môžu pomôcť získať certifikáciu a kredity ekologických budov BREEAM

Ekologické budovy novej generácie s KONE a BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je medzinárodne uznávaný systém hodnotenia zelených budov, vyvinutý spoločnosťou BRE (Building Research Establishment).

BREEAM pomáha developerom, majiteľom a prevádzkovateľom budov riadiť a zmierňovať riziká tým, že ukazujú výkonnosť v oblasti udržateľnosti počas plánovania, projektovania, výstavby, prevádzky alebo modernizácie.

KONE vám pomôže získať kredity BREEAM NC 2016:

  • Poskytneme vám detailné informácie o certifikačnom systéme BREEAM NC 2016
  • Pomôžeme vám znižovať spotrebu energie stavby a uhlíkovej stopy pomocou hĺbkovej analýzy počas celej životnosti našich riešení.
  • Pomôžeme vám splniť predpoklady na dosiahnutie kreditov BREEAM, napríklad dodaním našich riešení.

Podporíme vás aj v iných verziách BREEAM.

ENE06: Energeticky účinné dopravné systémy – JEDEN KREDIT

Získanie jedného kreditu pri splnení všetkých hodnotiacich kritérií

POŽIADAVKYAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Vykonanie analýzy potreby prepravy pre danú budovu na určenie optimálneho počtu a veľkosti výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkovSpoločnosť KONE môže dodať konkrétnu správu analýzy prepravy a prevádzky pomocou svojich skúseností a nástrojov v oblasti pohybu osôb
Odhad spotreby energie navrhnutého výťahu, eskalátora a pohyblivých chodníkov v súlade s normou ISO 25745 Energetická náročnosť výťahov, pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov porovnaním navrhovaného riešenia s iným systémom vhodným na daný účelSpoločnosť KONE môže dodať výpočty energetickej účinnosti podľa metodiky ISO 25745
Zváženie použitia rekuperačného pohonu v prípade, že vytvára energetické úspory vyššie, ako je prídavná pohotovostná energia použitá na napájanie pohonovSpoločnosť KONE môže dodať dôkaz o potenciálnych úsporách energie umožnených rekuperačným pohonom
Stanovenie výťahu s najnižšou spotrebou energieSpoločnosť KONE môže k svojim riešeniam dodať správu o energetickej účinnosti

ENE06: Energeticky účinné dopravné systémy – DVA KREDITY

Po získaní prvého kreditu možno ďalšie dva kredity získať splnením všetkých ďalších kritérií požiadaviek na energetickú účinnosť

VÝŤAHY

POŽIADAVKYAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Použitie záložných riešení napr. na osvetlenie kabíny výťahu, používateľské displeje a odvetrávacie ventilátory
Spoločnosť KONE môže poskytnúť nasledujúce technické informácie:
Použitie osvetlenia kabíny a displejov, zaisťujúce priemernú svietivosť svietidla (všetkých svietidiel v kabíne) pred 55 svietivých lúmenov na 1 watt v okruhu
Záložné riešenia
Použitie pohonu s premennými otáčkami, napätím a frekvenciouSvietivosť osvetlenia kabíny – pohotovostný režim
Použitie rekuperačného pohonuPohon
Úspory energie, ktoré umožňuje rekuperačný pohon

ENE06: Energeticky účinné dopravné systémy – DVA KREDITY

Po získaní prvého kreditu možno ďalšie dva kredity získať splnením všetkých ďalších kritérií požiadaviek na energetickú účinnosť

Eskalátory a travelátory

POŽIADAVKYAKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
Každý eskalátor alebo pohyblivý chodník spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
• Je vybavený zariadením na snímanie zaťaženia, ktoré synchronizuje výstup motora s požiadavkami cestujúcich pomocou meniča rýchlosti.
• Je vybavený zariadením na snímanie cestujúcich na automatizovanú prevádzku (automatická chôdza), takže eskalátor pracuje v pohotovostnom režime.
Eskalátory KONE majú rad prevádzkových režimov vrátane automatického pohotovostného režimu pre prípady, keď ich nikto nepoužíva. Pohotovostná prevádzka znižuje spotrebu energie a predlžuje prevádzkovú životnosť zariadenia.

Energia a atmosféra

KreditPOŽIADAVKY
AKO MÔŽE KONE POMÔCŤ
HEA02Kvalita vnútorného prostrediaMateriály obsahujúce azbest sú zakázané. Uvedené produkty musia spĺňať emisné lehoty (pre formaldehyd, prchavé organické zlúčeniny a karcinogény), testovanie a ďalšie požiadavky.KONE môže pomôcť pri výbere vyhovujúcich povrchových materiálov do kabíny výťahu a preukázať, že vybrané materiály spĺňajú technické požiadavky.
HEA06PrístupnosťPrijať minimálne rozmery výťahu, aby sa zaručila dostupnosť pre všetky typy používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženými pohybovými schopnosťami.KONE môže dodať výťah, ktorý spĺňa požiadavky prístupnosti.
MAT01Vplyvy životného cykluŠpecifikujte materiály s nízkym vplyvom na životné prostredie počas celého životného cyklu.KONE EPD poskytujú informácie o vplyve výťahov na životné prostredie počas ich životného cyklu. Overenia tretích strán sú k dispozícii pre obmedzený počet riešení.
MAT03Zodpovedné získavanie stavebných výrobkovVšetko drevo a všetky výrobky z dreva použité v projekte sú legálne vyťažené a obchodované.KONE môže pomôcť pri výbere vyhovujúcich povrchových materiálov do kabíny výťahu a preukázať, že vybrané materiály spĺňajú technické požiadavky.
MAT05Navrhovanie pre odolnosť a pružnosťPrijať primeranú ochranu exponovaných prvkov budovy a krajiny a tým minimalizovať frekvenciu výmeny a maximalizovať optimalizáciu materiálov.KONE môže poskytovať materiály na kabínu výťahu, ktoré spĺňajú požiadavky na odolnosť a pružnosť.
MAN04Uvedenie do prevádzky a odovzdanieVzbuďte povedomie používateľov o „zelených“ funkciách budovy a o tom, ako s nimi komunikovať.Spoločnosť KONE môže k svojim riešeniam dodať správu o energetickej účinnosti
WST01Zaobchádzanie s odpadmiObmedziť produkciu odpadu a podporiť jeho likvidáciu zo skládok prostredníctvom správnych postupov pri navrhovaní a výstavbe.KONE môže splniť požiadavky plánu zaobchádzania so stavebným odpadom v rámci tohto projektu. KONE má zároveň aj vlastnú smernicu pre zaobchádzanie s odpadmi a pre recykláciu v mieste inštalácie.

Súvisiace témy

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE a LEED

Zistite, ako vám odborné znalosti a riešenia KONE pomôžu dosiahnuť kredity a certifikácie LEED pre zelené budovy.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Normy a predpisy

Ponúkame vám rad riešení na zaistenie zhody s rôznymi normami a predpismi súvisiacimi s výťahmi vrátane prístupnosti, odolnosti proti vandalom a prevádzky proti požiaru. Všetky naše riešenia spĺňajú európske bezpečnostné normy ČSN EN81-20 a ČSN EN81-50 pre navrhovanie a výrobu výťahov.

Ako vám môžeme pomôcť

Vyplňte kontaktný formulár a my vás budeme kontaktovať

Sample form






+421






My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevator|Autowalks|Escalators|Advanced People Flow solutions |People Flow planning|Other


Maximálna veľkosť 25 MB, formáty: xlsx, docx, pptx, pdf, zip, png, jpg, jpeg.
S odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním dát. Viac informácií nájdete v Ochrane osobných údajov.


Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.