Spoločnosť KONE získala certifikáty kybernetickej bezpečnosti pre svoje výťahy triedy DX a digitálne služby

Spoločnosť KONE získala certifikáty kybernetickej bezpečnosti pre svoje výťahy triedy DX a digitálne služby

Press Release Publikované 05. 03. 2023

KONE, tlačová správa, 3. mája 2023

Spoločnosť KONE, svetový líder v oblasti výťahov a eskalátorov, získala certifikát kybernetickej bezpečnosti IEC 62443 pre svoje výťahy triedy DX a certifikát ISO 27001 pre svoje digitálne služby vrátane KONE 24/7 Connected Services. Tieto úspechy sú prvé v celosvetovom odvetví výťahov a eskalátorov.

Johan Boije af Gennäs, Chief Information Security Officer, KONE, hovorí: "S rastúcou digitalizáciou v celom odvetví a v celom stavebnom prostredí vnímame potrebu zlepšenia kybernetickej bezpečnosti. Robustné bezpečnostné postupy poskytujú našim súčasným a budúcim zákazníkom pokoj, pretože bezpečnosť je zabudovaná, nie je vnímaná ako dodatočná záležitosť. Tieto certifikácie sú dôležitými míľnikmi a meradlami nášho neustáleho zlepšovania kybernetickej bezpečnosti a povzbudzujú naše multifunkčné tímy v spoločnosti KONE, aby naďalej tvrdo pracovali na zlepšovaní bezpečnosti."

"Kvalita bola v spoločnosti KONE vždy najvyššou prioritou a kybernetická bezpečnosť sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou dnešného sveta, v ktorom sú fyzické a digitálne technológie navzájom prepojené. Sme hrdí na to, že sme ako prví v našom odvetví získali tieto certifikáty pre naše riadiace jednotky výťahov a naše digitálne služby vrátane KONE 24/7 Connected Services," hovoríMaciej Kranz, Chief Technology Officer, KONE.

Na získanie týchto certifikátov spoločnosť KONE podstúpila prísne nezávislé audity certifikačných orgánov tretích strán. Audity posudzovali kontroly a procesy kybernetickej a informačnej bezpečnosti spoločnosti vrátane politík, postupov, technických kontrol a požiadaviek.

Certifikáty tiež dokazujú záväzok spoločnosti KONE k celému procesu bezpečného vývoja vrátane krokov, ako je modelovanie hrozieb, testovanie bezpečnosti a riadenie zraniteľností počas celého životného cyklu produktu. Spoločnosť KONE tiež zavádza nepretržité monitorovanie bezpečnosti svojich pripojených digitálnych riešení. Znamená to tiež, že výťah triedy DX je v súlade s novou normou ISO 8102-20 pre kybernetickú bezpečnosť výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov, ktorú spoločnosť KONE vyvinula spoločne s kolegami z odvetvia.

KONE pokračuje v skúmaní a rozvíjaní digitálnych možností a hodnoty, ktorú vytvárajú jej výťahy triedy DX, prostredníctvom služieb, ako sú KONE 24/7 Connected Services a KONE Care DX. Snahou o lepšie priemyselné štandardy a neustálym rozvojom vlastných schopností sa spoločnosť zaväzuje pomáhať zákazníkom budovať lepší pohyb ľudí a udržateľnejšie mestá.


O spoločnosti KONE

Naším poslaním v spoločnosti KONE je zlepšovať život v mestách.
Ako svetový líder v oblasti výťahov a eskalátorov spoločnosť KONE poskytuje výťahy, eskalátory a automatické dvere pre budovy, ako aj servisné a modernizačné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu budov počas celej ich životnosti. Prostredníctvom efektívnejšieho pohybu ľudí (People Flow®) zabezpečujeme, aby boli cesty ľudí bezpečné, pohodlné a spoľahlivé vo vyšších a inteligentnejších budovách.
V roku 2022 dosiahla spoločnosť KONE ročný obrat 10,9 miliardy eur a ku koncu roka zamestnávala viac ako 60 000 zamestnancov. Akcie KONE triedy B sú kótované na fínskej burze Nasdaq Helsinki Ltd. www.kone.sk

Viac informácií o medzinárodných normách a certifikácii:

ISO 27001 je norma pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Je to rámec osvedčených postupov, ktorý poskytuje systematický prístup k riadeniu bezpečnosti založený na rizikách. Je to dôležité najmä pre zákazníkov v segmentoch dopravy, letísk a verejných služieb, kde je bezpečnosť rozhodujúcou požiadavkou pri výbere partnera na spoluprácu.
Medzinárodná norma IEC 62443-4-1 definuje požiadavky na bezpečný životný cyklus vývoja týkajúci sa kybernetickej bezpečnosti výrobkov určených na použitie v priemyselných automatizačných a riadiacich systémoch (IACS). Tieto požiadavky možno uplatniť na procesy vývoja, údržby a vyraďovania nového alebo existujúceho hardvéru, softvéru alebo firmvéru.
Medzinárodná norma IEC 62443-4-2 definuje podrobné technické požiadavky na komponenty priemyselných riadiacich systémov. Požiadavky sú usporiadané ako sedem základných požiadaviek a každá požiadavka na komponent môže byť špecifikovaná až na štyroch úrovniach bezpečnosti.

KONE DX výťah


Zdieľať túto stránku

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.