KONE je prvou spoločnosťou v odvetví, ktorá dosiahla uhlíkovú neutralitu výrobných závodov na celom svete

KONE je prvou spoločnosťou v odvetví, ktorá dosiahla uhlíkovú neutralitu výrobných závodov na celom svete

Press Release Publikované 09. 28. 2023

KONE, tlačová správa, 28. septembra 2023


Spoločnosť KONE Corporation, svetový líder v oblasti výťahov a eskalátorov, dosiahla významný míľnik 18 mesiacov pred plánovaným termínom, keď sa výrobné závody spoločnosti KONE stali koncom júna 2023 uhlíkovo neutrálnymi. Tento úspech je dôkazom záväzku spoločnosti KONE dodržiavať svoj klimatický záväzok a najlepšie operácie dodávateľského reťazca vo svojej triede na celom svete. V roku 2020 spoločnosť KONE zosúladila a potvrdila svoju ambicióznu cestu k uhlíkovo neutrálnej prevádzke do roku 2030 založenú na aktivitách s iniciatívou Science Based Targets, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C.

Podpora udržateľnej prevádzky výrobných závodov na celom svete

Spoločnosť KONE má desať výrobných závodov v siedmich krajinách sveta. Všetky aktívne pracujú na znížení emisií v rozsahu 1 a 2 o 71 % oproti východiskovému roku 2018.
V rámci cieľov v oblasti emisií rozsahu 1 spoločnosť KONE neustále investuje do energetickej účinnosti a pracuje na prechode na elektrické vozidlá vo všetkých svojich výrobných jednotkách.
Spoločnosť KONE investovala do energetickej efektívnosti, robotizácie a automatizácie výrobných liniek a okrem iného investovala do vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov s cieľom zvýšiť úspory energie. V 8 z 10 závodov boli vysokozdvižné vozíky nahradené vozíkmi na elektrický pohon a väčšina zvyšných vozíkov na naftový pohon je teraz poháňaná biopalivami.
Okrem toho spoločnosť KONE nainštalovala solárne panely v deviatich zo svojich desiatich výrobných jednotiek a od začiatku roka 2023 budú všetky jednotky nakupovať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Dve výrobné jednotky prešli na ekologické ústredné vytápanie. Zvyšné emisie uhlíka sú kompenzované prostredníctvom tretieho partnera.
"Ide o významný krok v rámci ambície spoločnosti KONE mať najodolnejší, najudržateľnejší a najkonkurencieschopnejší dodávateľský reťazec v odvetví," hovorí Mikko Korte, EVP, KONE Supply Chain. "Udržateľnosť je základným princípom všetkých našich obchodných a prevádzkových aktivít. Výrobné jednotky sú neoddeliteľnou súčasťou našich činností v dodávateľskom reťazci a uhlíkovej stopy a som veľmi hrdý na to, že spoločnosť KONE je lídrom v dosahovaní uhlíkovej neutrality v tejto oblasti."

Ambiciózne ciele spoločnosti KONE v oblasti klímy

V roku 2020 spoločnosť KONE oznámila svoj klimatický záväzok s vedecky podloženými cieľmi výrazne znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 v súlade s obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C. Spoločnosť KONE bola prvá v odvetví výťahov a eskalátorov, ktorá stanovila ambiciózne klimatické ciele overené najnovšími vedeckými poznatkami o klíme prostredníctvom Iniciatívy vedecky podložených cieľov (SBTi). Okrem toho sa spoločnosť KONE zaviazala k uhlíkovo neutrálnej prevádzke do roku 2030, pričom naše výrobné jednotky dosiahli tento cieľ už 18 mesiacov pred plánovaným termínom na konci júna 2023.
Spoločnosť KONE sa zaviazala znížiť emisie z vlastných prevádzok o 50 %. To zahŕňa priame emisie skleníkových plynov, ktoré pochádzajú zo zdrojov pod našou kontrolou alebo v našom vlastníctve, ako sú vozidlá (rozsah 1), a naše nepriame emisie skleníkových plynov spojené s nákupom elektrickej energie, tepla alebo chladu (rozsah 2) do roku 2030 v porovnaní s východiskovým rokom 2018.
Okrem toho sa spoločnosť KONE usiluje znížiť emisie súvisiace so spotrebou materiálov a energie počas životnosti svojich výrobkov (rozsah 3) o 40 % v rovnakom cieľovom období v porovnaní s objednanými výrobkami. Naše opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa pomáhajú našim zákazníkom znížiť ich vlastnú uhlíkovú stopu a prispievajú k udržateľnejším dodávateľským reťazcom.


O spoločnosti KONE

Naším poslaním v spoločnosti KONE je zlepšovať život v mestách.
Ako svetový líder v oblasti výťahov a eskalátorov spoločnosť KONE poskytuje výťahy, eskalátory a automatické dvere pre budovy, ako aj servisné a modernizačné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu budov počas celej ich životnosti. Prostredníctvom efektívnejšieho pohybu ľudí (People Flow®) zabezpečujeme, aby boli cesty ľudí bezpečné, pohodlné a spoľahlivé vo vyšších a inteligentnejších budovách.
V roku 2022 dosiahla spoločnosť KONE ročný obrat 10,9 miliardy eur a ku koncu roka zamestnávala viac ako 60 000 zamestnancov. Akcie KONE triedy B sú kótované na fínskej burze Nasdaq Helsinki Ltd. www.kone.sk.

Budova šetrná k životnému prostrediu


Zdieľať túto stránku

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.