Služby údržby

PREVENTÍVNA ÚDRŽBA KONE

Preventívna údržba KONE pomáha zamedzovať problémom ešte pred tým, ako vzniknú. Vykonávame údržbu vášho zariadenia na základe jeho využívania, veku a ďalších relevantných faktorov. Váš plán vypracovaný na mieru zaisťuje, že na všetkých jednotlivých komponentoch a systémoch sa vykonáva servis v správny okamih, a to v súlade so všetkými platnými predpismi, bez ohľadu na značku.

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM KONE

Či už vy alebo iný užívateľ výťahu potrebuje pomôcť s problémami súvisiacimi so zariadením, prvým miestom, kam by ste sa mali obrátiť, je naše zákaznícke centrum. Kontaktovanie nášho zákazníckeho centra je jednoduché – telefónna linka 800 115 115 je platná pre celú Českú republiku. Náš profesionálne vyškolený personál hovorí vaším jazykom, pozná vaše zariadenie a situáciu a môže ihneď odoslať servisného technika.

SERVIS PRI PORUCHÁCH

Pri poruchách výťahov, eskalátorov a automatických dverí je náš servisný technik rýchlo odoslaný na riešenie prípadov neočakávanej poruchy, zastavenia alebo nesprávnej prevádzky zariadení.

OPRAVY

Technici KONE sú schopní opraviť prípadné poruchy alebo poškodené diely vašich výťahov, eskalátorov alebo automatických dverí. Odhalia prípadné nutné opravy počas pravidelnej údržby a často dokážu odstrániť problém ešte pred akýmkoľvek narušením prevádzky vášho zariadenia.

KONE ONLINE

So službou KONE Online budete vždy informovaní o servisných návštevách KONE, servisných požiadavkách a opravách, nech už ste kdekoľvek. Získate prístup k informáciám o výkone, údržbe, chybách a opravách vášho zariadenia a uľahčí sa vám tak plánovanie a stanovovanie rozpočtu.

VOICE LINK (DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE)

KONE Voice Link™ umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi cestujúcimi vo výťahu a zákazníckym centrom KONE. Tento systém automaticky zisťuje adresu zákazníka a zaisťuje hladké vyriešenie akéhokoľvek problému.

ENTRAPMENT RESCUE (VYSLOBODENIE)

Entrapment Rescue (vyslobodenie) zaisťuje rýchle a bezpečné vyslobodenie cestujúcich uviaznutých vo výťahoch. Naše núdzové postupy zaisťujú okamžité odoslanie technika v momente, keď zákaznícke centrum prijme servisnú požiadavku.

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Náš autorizovaný servis výťahov, eskalátorov a automatických dverí zaisťuje, že pravidelné prehliadky vykonávané akreditovanou treťou stranou sú odborne koordinované a riadené. KONE pomáha pri prehliadkach alebo ich aj priamo riadi, vrátane koordinácie návštev a poskytovania technickej podpory. Vám to tak ušetrí čas a námahu.

KONE Care™ 24/7 Connect

Nonstop monitoring a diagnostika na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti vášho zariadenia. Táto služba zvyšuje váš pocit bezpečia, keďže ste informovaní o údržbových úkonoch KONE a o stave všetkého nami monitorovaného zariadenia.

DATA LINK

KONE Data Link poskytuje nepretržité monitorovanie výkonu a bezpečnosti výťahov a eskalátorov na zaistenie okamžitej reakcie na akékoľvek kritické problémy.

JANITOR

Naša služba Janitor pre výťahy, eskalátory a automatické dvere je zbežná prehliadka podľa pravidelného harmonogramu, ktorá dopĺňa preventívnu údržbu KONE.

APLIKÁCIA KONE MOBILE

S aplikáciou KONE Mobile máte vždy aktuálne informácie o všetkých údržbových aktivitách, nech sa nachádzate kdekoľvek. Vždy viete, aké práce a akým spôsobom sa vykonávajú.

img_maintenance-campaign-teaser-image

Nástroje a materiály na stiahnutie

Viac nástrojov a materiálov na stiahnutie

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website