Nahoru

Naše úspechy v oblasti ochrany životného prostredia

SVETOVÝ ZOZNAM CDP

Najlepšie možné hodnotenie na svetovom zozname firiem šetrných k životnému prostrediu.

ENERGIA

KONE ako prvá spoločnosť v našom odvetví získala klasifikáciu energetickej triedy A pre inštalácie výťahov podľa normy ISO 25745.

ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2

Medzi rokmi 2008 a 2016 sme znížili našu uhlíkovú stopu súvisiacu s využívaním energie o viac ako 60 % (v pomere k prijatým objednávkam).

Naša zodpovednosť

Ekologická zodpovednosť spoločnosti KONE zahŕňa inovatívne a energeticky úsporné riešenia a eliminovanie dopadu činnosti na životné prostredie.

PROGRAM EKOLOGICKEJ EXCELENTNOSTI

Náš program ekologickej excelentnosti podporuje zelenú transformáciu, rozvoj inteligentných ekologických miest s nízkou uhlíkovou stopou a vytváranie budov s nulovou spotrebou energie.

RIEŠENIA PRE ZELENŠIE BUDOVY

Výťah KONE MonoSpace® 500 je o 90 % energeticky účinnejší ako podobné zariadenia vyrobené spoločnosťou KONE v deväťdesiatych rokoch. Vďaka tomuto a mnohým ďalším riešeniam sme sa stali priekopníkom v oblasti eko-efektivity.

ZNIŽUJEME NÁS DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naším cieľom je systematicky obmedzovať dopad našej činnosti na životné prostredie, predovšetkým z hľadiska emisií oxidu uhličitého a spotreby materiálu, energie a vody.

PODPORA EKOLOGICKÉHO NÁVRHU BUDOVY

V KONE vypočítavame spotrebu energie našich zariadení a poradíme, ako realizovať ekologické investície. Zverejňujeme dopad produktov KONE na životné prostredie a prispievame k rozvoju globálnych noriem riadenia energie.

EKO-EFEKTÍVNA INŠTALÁCIA

Pri montáži nového zariadenia zvažujeme vplyv na životné prostredie. Vďaka dobre naplánovaným a efektívnym montážnym procesom minimalizujeme negatívne dopady na životné prostredie a znižujeme spotrebu nebezpečných látok

PROCES ÚSPEŠNEJ ÚDRŽBY

Využívaním inteligentných technológií minimalizujeme emisie a maximalizujeme efektivitu. Naši technici sú koordinovaní tak, aby ich prejazdy boli čo najefektívnejšie bez zbytočne najazdených kilometrov. Optimalizujeme zásoby náhradných dielov v ich servisných vozoch a eliminujeme výjazdy do skladu, výrazne tak znižujeme spotrebu paliva.

EKO-EFEKTÍVNOSŤ VĎAKA MODERNIZÁCII

Využívaním radu modernizačných riešení dosahujeme vysokú úspešnosť s najnižším možným dopadom na životné prostredie. Škála našich služieb siaha od výmeny tradičných žiariviek za LED osvetlenie až po úplnú výmenu starého výťahu za najnovšiu generáciu eko-efektívneho zariadenia so systémom obnovy energie.

ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY

Od roku 2008 do roku 2016 sme dokázali znížiť našu uhlíkovú stopu vzhľadom k prijatým objednávkam o viac ako 60 % (výpočty zahŕňajú priamu a nepriamu spotrebu energie vrátane ústredného vykurovania).

NAJVÄČŠÍM PRISPIEVATEĽOM JE LOGISTIKA


Logistické procesy boli hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov v celkovej uhlíkovej stope KONE, v roku 2016 dosiahli výšku 149 kt CO2e (2015: 148). Využívame len distribučné modely zohľadňujúce šetrnosť voči životnému prostrediu. Osobitnú pozornosť venujeme optimalizácii trás a dodávok, a starostlivej analýze alternatívnych prepravných modelov.

VOZOVÝ PARK

V roku 2016 spolu 30 % emisií pochádzalo z prevádzky našich vozidiel. Neustále hľadáme nové a inovatívne riešenia pre ekologicky šetrné využívanie automobilov, napríklad zameraním sa na palivové systémy alebo optimalizáciou trás a dodávok.

ENERGETICKÉ ÚSPORY V NAŠICH ZÁVODOCH

KONE prevádzkuje po celom svete viac ako 1000 nehnuteľností, vrátane kancelárskych priestorov, montážnych a servisných stredísk. Naša globálna politika správy nehnuteľností sa zameriava na vyvíjanie prevádzok šetrných k životnému prostrediu. Naším cieľom je znížiť uhlíkovú stopu. Neustále hľadáme spôsoby ďalšieho zlepšovania využitia priestorov, optimalizácie spotreby energie, zvyšovania podielu zelenej energie, zlepšovania recyklácie a znižovania odpadov.

Prečítajte si viac v našom Sustainability Reporte (anglicky)