Nahoru

Výberové konanie

PRIHLÁŠKA

Môžete sa prihlásiť priamo na akúkoľvek voľnú pracovnú pozíciu zverejnenú na našich stránkach Prihláste sa teraz. Prípadne môžete nechať otvorenú žiadosť v našej globálnej databáze uchádzačov, ktorú prehľadávame, keď potrebujeme nájsť určitý typ zručností alebo profilov.

POHOVOR

Po vyplnení a odoslaní online prihlášky dostanete automatické potvrdenie e-mailom. Miestny pracovník personálneho oddelenia a líniový manažér budú prechádzať žiadosti a vytvoria zoznam kandidátov vhodných pre pohovor. Pred konečným rozhodnutím môže prebehnúť niekoľko pohovorov.

KONEČNÝ VÝBER

Všetkých žiadateľov budeme kontaktovať e-mailom alebo telefónom najneskôr pri konečnom rozhodnutí. Proces náboru môže byť rôzne dlhý v závislosti od typu pozície a iných faktorov, a preto vám nie sme schopní oznámiť žiadny odhad za ako dlho dostanete informáciu o konečnom rozhodnutí.

Proces podávania žiadostí do Medzinárodného trainee programu (ITP)

ŽIADOSŤ

Na začiatku januára sú pozície ITP zverejnené na stránkach Podajte žiadosť teraz. Môžete oddelene podať žiadosti maximálne o dve pozície. Vyplňte online formulár a priložte motivačný list, životopis a popis vášho doterajšieho vzdelania v anglickom jazyku.

POHOVOR

Lehota na podávanie žiadostí končí v polovici februára, najvhodnejších kandidátov potom pozveme na pohovor. Nasledujúce pohovory zvyčajne organizuje priamy nadriadený z hostiteľskej pobočky. Pohovory prebiehajú vo februári a marci.

KONEČNÝ VÝBER

Konečný výber sa uskutočňuje v hostiteľskej pobočke najneskôr v apríli a všetkých úspešných žiadateľov budeme kontaktovať cez e-mail alebo telefón.

Súvisiace témy

Prezrite si vzrušujúce pracovné príležitosti, ktoré ponúkame v rôznych krajinách!