Nahoru

KONE ako zamestnávateľ

ČO ROBÍME

KONE je popredný inovátor v oblasti výťahov a eskalátorov. Našou úlohou je vytvárať čo najlepšie svetové mestá, budovy a verejné priestory. Veríme, že mestá sú súčasťou riešenia pre lepší život.

V ČO VERÍME

Veríme v zlepšovanie výkonu inšpirovaním, zapojením a rozvojom našich zamestnancov. Silne podporujeme osobný rast a ponúkame rôzne príležitosti na kariérny rozvoj.

V KONE sme sa zaviazali ku

ZLEPŠOVANIU ŽIVOTA V MESTÁCH

Ako globálny vodca v odvetví výťahov a eskalátorov vyvíjame riešenia, ktoré uľahčujú a spríjemňujú životy ľudí. Ako zamestnanec KONE pomáhate svojou prácou zlepšovať kvalitu života v mestách.

RASTIEME VĎAKA SPOLUPRÁCI

Domnievame sa, že silné vedenie, spoločné hodnoty a angažovaní zamestnanci sú dôvodom, prečo sme úspešní.

VÍŤAZÍME SPOLOČNE

Plníme svoje sľuby zákazníkom a nepretržite zlepšujeme naše dobré meno ako spoľahlivého partnera.

Prezrite si vzrušujúce pracovné príležitosti, ktoré ponúkame v rôznych krajinách!