WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

  • HOME
Nahoru

Informácie o výrobku

Popis

S riešením KONE E-Link™ môžete monitorovať všetky svoje výťahy a eskalátory z jediného miesta. Poskytuje vám prehľad o stave zariadenia, dopyte, výkone a prevádzkyschopnosti vášho zariadenia v reálnom čase.

Download the KONE E-link™ brochure

Výhody

  • Dôkladné monitorovanie prevádzky výťahu a eskalátoru
  • Jednoduchá vzdialená konfigurácia a správa zariadení
  • Široký rozsah prevádzkových údajov v reálnom čase
  • Zlepšené zabezpečenie a riadenie spätným prehraním a analyzovaním významných udalostí, navyše možnosť meniť režimy výťahu a blokovať výťahy diaľkovo.

Vlastnosti

  • KONE E-Link™ Monitoring: rozšírený pohľad na monitorovanie stavu všetkých zariadení na jednej obrazovke
  • KONE E-Link™ Reporting: komplexná sada správ o výkone výťahu (napr. počet volaní výťahu z jednotlivých podlaží), výkonu systému riadenia cieľového miesta (doby čakania a čas do dorazenia na cieľové miesto), alarmoch atď.

Súvisiace témy