Nahoru

Informácie o výrobku

Popis

S riešením KONE E-Link™ môžete monitorovať všetky svoje výťahy a eskalátory z jediného miesta. Poskytuje vám prehľad o stave zariadenia, dopyte, výkone a prevádzkyschopnosti vášho zariadenia v reálnom čase.

Download the KONE E-link™ brochure

Výhody

  • Dôkladné monitorovanie prevádzky výťahu a eskalátoru
  • Jednoduchá vzdialená konfigurácia a správa zariadení
  • Široký rozsah prevádzkových údajov v reálnom čase
  • Zlepšené zabezpečenie a riadenie spätným prehraním a analyzovaním významných udalostí, navyše možnosť meniť režimy výťahu a blokovať výťahy diaľkovo.

Vlastnosti

  • KONE E-Link™ Monitoring: rozšírený pohľad na monitorovanie stavu všetkých zariadení na jednej obrazovke
  • KONE E-Link™ Reporting: komplexná sada správ o výkone výťahu (napr. počet volaní výťahu z jednotlivých podlaží), výkonu systému riadenia cieľového miesta (doby čakania a čas do dorazenia na cieľové miesto), alarmoch atď.

Súvisiace témy