Nahoru

Řešení pro výtahy dle předpisů

NOVÉ NORMY PRO BEZPEČNOST A PŘÍSTUPNOST

Dvě evropské normy pro navrhování a výrobu výtahů přinesou značné výhody z hlediska přístupnosti a bezpečnosti jak pro cestující, tak pro servisní techniky.

První norma ČSN 81-20:2014 stanoví revidované a bezpečnostní požadavky na konstrukci a montáž výtahů. Druhá norma ČSN 81-50:2014 definuje požadavky na zkoušení a prohlídky některých součástí výtahů.

Tyto nové normy dále vyjasňují a zlepšují aktuální požadavky na rozhraní budov. Nahrazují aktuální normy ČSN 81-1 a EN ČSN zavedené v roce 1998 a všechny výtahy uvedené do provozu po 31. srpnu 2017 budou muset splňovat požadavky nových norem.

ČSN 81-70 PŘÍSTUPNOST VÝTAHŮ

Norma ČSN 81-70 definuje velikost kabiny a interiérová příslušenství usnadňující přístup pro osoby na invalidních vozících a s chodícími pomůckami. S normou ČSN 81-70 jsou ve shodě výtahy KONE EcoSpace, MonoSpace 500, MonoSpace 700 a MiniSpace.

ČSN 81-71 VÝTAHY ODOLNÉ VŮČI VANDALŮM

Shoda s normou ČSN 81-71 je zajištěna pro výtahy KONE MonoSpace 500 a KONE MonoSpace 700 za účelem ochrany výtahů v budovách před vandalismem. Řešení odolná proti vandalům zahrnují materiály a příslušenství, která jsou odolná, mají omezenou hořlavost a jsou vodě odolná.

ČSN 81-72 POŽÁRNÍ VÝTAHY

Požární výtahy splňující normu ČSN 81-72 obsahují záchytné dveře a žebříky pro záchranné činnosti. Elektrické součásti v šachtě a na kabině jsou chráněny proti stříkající vodě. Toto řešení je k dispozici pro výtahy KONE MonoSpace 500 a MonoSpace 700.

Nástroje a materiály ke stažení

Viac nástrojov a materiálov na stiahnutie

Související témata