WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

Nahoru

Rastieme zdolávaním výziev

Pre študentov a absolventov ponúkame globálne aj miestne výzvy, ako sú napríklad diplomové práce, stáže a juniorská pracovné miesta. V našom multikultúrnom pracovnom prostredí môžete získať skúsenosti, ktoré sú cenené na celom svete. Tiež môžete získať medzinárodné skúsenosti v našom Medzinárodnom trainee programe.

MEDZINÁRODNÝ TRAINEE PROGRAM KONE

Náš Medzinárodná trainee program (ITP) je určený pre univerzitných študentov, ktorí majú za sebou najmenej polovicu štúdií, a slúži ako vynikajúci odrazový mostík ku kariére v spoločnosti KONE.

STÁŽE A JUNIORSKÉ PRACOVNÉ MIESTA

Zistite viac o príležitostiach na stáže a pridelenie diplomových prác. Je to vynikajúci spôsob pre začatie práce a potenciálnej kariéry v KONE.

PARTNERSTVO SO VZDELÁVACÍMI INŠTITÚCIAMI

Sme pyšní na to, že spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a ekonomickými školami, s ktorými zdieľame a vyvíjame vzrušujúcu a rozmanitú škálu projektov.

Medzinárodný trainee program KONE

Každý rok ponúkame študentom a absolventom príležitosti pracovať a rozvíjať sa na zaujímavých projektoch prostredníctvom medzinárodného trainee programu KONE. Väčšina pozícií v trainee programe vyžaduje vzdelanie v oblasti ekonómie, strojárstva, informačných technológiách či práva, existujú ale aj príležitosti pre študentov iných odborov.

img_group-discussion-lecturer

Predpoklady pre uchádzačov o stáž

Medzinárodný trainee program (ITP) KONE je určený pre univerzitných študentov, ktorí majú za sebou najmenej polovicu štúdií. Dobré znalosti anglického jazyka sú pre medzinárodné stáže nevyhnutné. V mnohých prípadoch by ste mali byť oboznámení aj s jazykom hostiteľskej krajiny.

V tomto programe budete čeliť zaujímavým výzvam a zoznámite sa s KONE ako s globálnou spoločnosťou. ITP je vynikajúcim odrazovým mostíkom ku kariére v KONE.

img_De Rotterdam_De Rotterdam Challenge

Praktické informácie

Stáže trvajú od troch do šiestich mesiacov a zvyčajne začínajú medzi aprílom a júnom. Ak vás vyberieme do programu ITP, hradíme vaše celkové cestovné náklady do hostiteľskej krajiny a vyplácame vám za stáž mzdu. Miestne zastúpenie KONE vám pomôže s hľadaním ubytovania a pridelí vám kontaktnú osobu, na ktorú sa môžete obracať so žiadosťami o podporu. Stážista zodpovedá za dojednanie osobného poistenia a za povolenie na pobyt a prácu (ak sa vyžadujú). Tieto náležitosti si zariaďuje pred odchodom.

Obdobie na podávanie žiadostí o pozície v ITP začína každý rok v januári a je otvorené niekoľko týždňov.

Stáže a príležitosti pre absolventov

img_We offer_Indian technicians

Študentské stáže a diplomové práce

Ponúkame študentom mnoho stáží v pobočkách KONE po celom svete. Študentské stáže prinášajú zaujímavé výzvy a príležitosti. Sú tak vynikajúcim východiskovým bodom pre kariéru v KONE. Obráťte sa na miestnu pobočku KONE, kde sa dozviete o príležitostiach stáží vo vašej krajine.

Spolupráca na diplomovej práci je vynikajúci spôsob na zoznámenie sa s KONE ešte pred ukončením štúdia. Pomocou tejto kooperácie získate hodnotné poznatky a skúsenosti, my na odplatu čerstvé nápady a znalosti.

img_Careers_Growing together

Naštartujte kariéru

V KONE ponúkame široké spektrum pracovných príležitostí pre čerstvých absolventov. Poskytujeme tiež úvodné školenie na doplnenie vášho vzdelania. V spoločnosti KONE začnete od prvého dňa so skutočnými projektami. Práca so skúsenými kolegami vám pomôže v rozvoji vašich schopností. KONE je inovatívna spoločnosť – ceníme si nové nápady a nové riešenia.

Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú učiť nové veci a ďalej sa rozvíjať. Ak sa nebránite zaujímavým výzvam a ak chcete prinášať nové myšlienky do našej firmy, toto je to správne miesto pre vás. Príklady pracovných príležitostí na vstupných pozíciách: Obchodný referent, projektový inžinier junior, obchodný zástupca, konštruktér, marketingový asistent, HR administrátor, administrátor oddelenia nákupu.

Partnerstvo so vzdelávacími inštitúciami

Aktívne spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami na rozvoji a zdieľaní skúseností prostredníctvom spolupráce na výskume, ponuke stáží, diplomových prác a ďalších projektov. Zúčastňujem sa aj miestnych kariérnych veľtrhov a ďalších študentských udalostí v našich partnerských školách.

img_Investors_Office people

Partnerstvo s prvotriednymi univerzitami

Vybudovali sme si blízke vzťahy s technickými a ekonomickými fakultami a ich študentskými spolkami na mnohých prvotriednych univerzitách. KONE je tiež jedným z firemných partnerov združenia CEMS (Globálne združenie na vzdelávanie manažérov) zahŕňajúci 26 prvotriednych akademických inštitúcií. Spojenie týchto dvoch faktorov vedie k vzdelávaniu a príprave budúcich generácií v oblasti medzinárodného podnikania.

Pri rozvoji manažérskych zručností spolupracujeme so školami okrem iného na rozvoji strategického myslenia, ktoré sa radí medzi hlavné schopnosti vedúcich zamestnancov. Pre ešte hlbší rozvoj manažérskych zručností spolupracujeme s IMD Business School vo Švajčiarsku.

img_lab-engineer-dop

Vývoj nových riešení

Výskumné a vývojové centrá KONE sa nachádza vo Fínsku, Taliansku, Nemecku, Číne, Indii, USA a sú partnerom najlepších svetových vzdelávacích inštitúcií. KONE aktívne vyhľadáva nové spôsoby a riešenia od prvotného výskumu cez vývoj produktov až po výrobu.

Prezrite si pracovné príležitosti, ktoré ponúkame v rôznych krajinách!