WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

Nahoru

Podporujeme tri rôzne zložky celkovej odmeny

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY

Tieto tvoria základ nášho hodnotenia a vyplácajú sa pravidelne. Príklady: základný plat, príspevky, zamestnanecké benefity

PRÍLEŽITOSTI

Ide o dodatočné zložky odmeňovania, ktoré sú závislé od vášho výkonu. Príklady: výkonnostné bonusy a odmeny

SKÚSENOSTI

Ponúkame rad skúseností, ktoré pomáhajú našim zamestnancom dosahovať ich kariérne a osobné ciele a viesť zdravý a vyvážený život. Príklady: kariérny rozvoj, well-being, riadenie výkonu.

Skúsenosti

Naším cieľom je mať najlepších možných odborníkov so správnymi kompetenciami na každej pozícii. Tento cieľ dosahujeme organizovaním rozhovorov medzi zamestnancom a jeho nadriadeným najmenej raz ročne, na ktorom sa diskutuje o spokojnosti a výkonu zamestnanca a jeho kariérnom rozvoji. Tieto rozhovory prebiehajú pravidelne dvakrát ročne.

img_We offer_Technician equipment van

KARIÉRNY ROZVOJ

Našim zamestnancom ponúkame rôzne príležitosti kariérneho rozvoja, je možné prejsť do iného oddelenia a vyskúšať si niečo nové alebo prijať náročnejšie výzvy a rásť v rámci organizácie. V spoločnosti KONE kladieme dôraz na rotáciu pracovných miest a všetky voľné pozície interne zverejňujeme. Zamestnanci sa môžu uchádzať o akúkoľvek z otvorených pozícií a prejsť si transparentným výberovým konaním.

Neustála zmena a pozitívny rozvoj spoločnosti umožňuje našim zamestnancom učiť sa a rásť, aj keď sa rozhodnú zostať na svojej aktuálnej pozícii. Na podporu rozvoja zamestnancov ponúkame tiež mentoringový program. Môžete dostať mentora z KONE alebo iných partnerských firiem a získať tak rozhľad aj z iných odvetví.

img_employees-construction-site-shanghai-951x535

PRÍLEŽITOSTI NA VZDELÁVANIE

KONE organizuje vzdelávacie programy pokrývajúce široký rozsah odborných zručností. Sú určené na posilnenie spoločných prevádzkových modelov, na podporu spolupráce a medzikultúrneho zdieľania vedomostí, a na zabezpečenie rozvoja existujúcich a budúcich manažérov. Naša ponuka pokrýva zmes tém siahajúcich od projektového riadenia a odborných znalostí až po technické a predajné školenia.

Naším záväzkom je rozvoj našich vedúcich zamestnancov, a preto pravidelne skúmame naše vedúce tímy a plánujeme ich následníkov. Neustále investujeme do rozvoja budúcich leadrov.

Čo pre KONE znamená well-being?

Pre nás je spokojný zamestnanec taký, ktorý je fyzicky, duševne a sociálne zdravý, a z pohľadu práce a kariéry vedie vyvážený život. Programy Podporte svoje zdravie sú zamerané na well-being v spoločnosti KONE. Programy Podporte svoje zdravie sú najviditeľnejšou časťou well-being v spoločnosti KONE. Tieto programy sú založené na troch pilieroch.

img_We offer_Indian technicians

BUĎTE INFORMOVANÍ

Buďte informovaní o zdravotných rizikách, telesných aj duševných

img_We offer_Us technicians van

BUĎTE AKTÍVNI

Učiňte sami opatrenia na zlepšenie alebo zachovanie svojho dobrého zdravotného stavu 

img_We offer_Chinese technicians park

BUĎTE ZODPOVEDNÍ

Prijmite osobnú zodpovednosť za zlepšovanie návykov na uchovanie dobrého zdravotného stavu a pravidelné cvičenie

Prezrite si vzrušujúce pracovné príležitosti, ktoré ponúkame v rôznych krajinách!