Global megatrends drive our sustainability

Komentáře, zpětná vazba

Směr a tvar globálního odvětví výtahů a eskalátorů je řízen čtyřmi megatrendy: urbanizací, demografickou změnou, zvyšující se důležitostí bezpečnosti a otázka životního prostředí.

KONE přispívá k nepřetržitému rozvoji díky energeticky efektivním řešením, které pomáhají přepravit cestující plynule a bezpečně v městských oblastech.

Komplimenty

Urbanizace je jedním z velkých megatrendů globálního eskalátorového a výtahového odvětví. Očekává se, že poptávku budeme řídit my. Poprvé v historii žije stejný počet lidí ve městě a na venkově. Koncentrace lidí v městských oblastech zvyšuje důležitost jejich efektivní přepravy z jednoho místa na druhé. 

Růst městských oblastí je nejvíce patrný v Asii, kde dlouhodobý růst populace a migrace s venkovských oblastí stále roste.

Komentáře

Globální demografická struktura se stále mění. Hospodářský růst se promítá na vyšší úroveň pro většinu populace . Počet lidí klasifikovaných jako třída se středními příjmy očekává růst o 2,7 miliardy lidí, a to v roce 2013. Skupina se středními příjmy užívá prostornější byty ve vyšších budovách, což je pro nás další příležitost k růstu.

Světová populace stárne nevídaným tempem. Rostoucí počet starších lidí zvyšuje důležitost přístupnosti budov a městské infrastruktury. Výtah pomáhá starším lidem žít ve svých bytech déle, usnadňuje totiž jejich životy a je tedy přidanou hodnotou budovy.

Zpětná vazba

Městský systém infrastruktury na některých místech stárne. Národní a mezinárodní bezpečnostní předpisy hrají klíčovou roli ve stanovení úrovně bezpečnosti výtahů a eskalátorů. Obzvláště v Evropě, kde si mnoho zemí osvojilo přísné normy pro bezpečnost.

Přečtěte si víc informací o bezpečnosti »

Naše vize a strategie

Naší strategií je poskytnout ty nejlepší služby našim zákazníkům prostřednictvím vytvoření toho nejlepšího zážitku z jízdy s inovativními People Flow® řešeními.

Přečtěte si víc »

Společenská odpovědnost

Přečtěte si o společenské odpovědnosti firmy KONE na našich korporátních webových stránkách (v angličtin)

Společenská odpovědnost »