Internships around the world

Výmenný pobyt po celom svete

Každý rok ponúkame študentom a absolventom možnosť pracovať na zaujímavých projektoch. Na stážach v spoločnosti KONE nájdu uplatnenie hlavne študenti technických odborov. Výťahový priemysel v sebe zahŕňa prvky stavebného a strojárenského priemyslu. V menšej miere máme ponuky aj pre študentov iných odborov.

KONE International Trainee Program (Medzinárodný program stáží, ITP) je určený študentom univerzít a technických vysokých škôl, ktorí sú aspoň v polovici svojho štúdia. Účastníci medzinárodných stáží musia preukázať dobrú znalosť anglického jazyka. Väčšinou je tiež potrebná základná znalosť jazyka cieľovej krajiny. V rámci programu budete plniť zaujímavé úlohy a zoznámite sa s medzinárodným prostredím spoločnosti KONE. Program ITP je tiež výborným odrazovým mostíkom pre kariéru v spoločnosti KONE.

Stáže trvajú tri až šesť mesiacov a väčšinou začínajú v apríli alebo máji. Pokiaľ budete vybraný ako účastník programu ITP, zaplatíme vám cestovné náklady do cieľovej krajiny a späť a dostanete plat stážistu. Miestna pobočka KONE vám pomôže nájsť ubytovanie a dá vám k dispozícii kontaktnú osobu, na ktorú sa môžete obrátiť. Poistenie, povolenie na pobyt a pracovné povolenie (pokiaľ sú potrebné) sú vo vašej zodpovednosti.

Najbližší termín podania prihlášok do programu KONE International Trainee Program je v januári 2009.

Viac informácií žiadajte na martina.stochlova@kone.com