Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

Aktívne spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami na výmene informácií v rámci výskumu, stáží, diplomových prác a iných projektov. Miestne pobočky KONE sa tiež zúčastňujú na dňoch kariéry a iných akciách partnerských škôl.

Máme blízke vzťahy s technologickými a ekonomickými fakultami mnohých špičkových univerzít. KONE je jedným z partnerov organizácie Community of European Management Schools and International Companies (Spoločenstvo európskych manažérskych škôl a medzinárodných podnikov, CEMS), ktoré zahŕňa 26 špičkových akademických inštitúcií. Kombináciou zdrojov popredných univerzít a podnikov CEMS pomáha vyvíjať európske štandardy vzdelávania a manažmentu.

V spolupráci s celým radom manažérskych a obchodných škôl v Európe sa v rámci programu rozvoja schopností stredného manažmentu snažíme rozvíjať strategické myslenie a ďalšie dôležité postupy. Na rozvoji vyššieho manažmentu spolupracujeme s inštitúciou IMD vo Švajčiarsku.

Centrá výskumu a vývoja spoločnosti KONE sa nachádzajú vo Fínsku, Taliansku, Nemecku, Číne, Indii a USA a spolupracujú s najlepšími vzdelávacími inštitúciami na svete. KONE aktívne hľadá nové aplikácie a riešenia, od základného výskumu, cez vývoj produktov, až po ich implementáciu.

Pre viac informácií, elebo ponuku spolupráce v oblasti vzdelávania kontaktujte lokálne HR oddelenie - martina.stochlova@kone.com