Rise to the challenge

Hor sa ku zmene

Naštartujte svoju kariéru u celosvetového lídra v odbore výťahovej a eskalátorovej techniky. Sme globálnou technologickou veľmocou a naším cieľom je priblížiť špičkové technológie zákazníkom.

Vyrábame inteligentné a ekologické riešenia pre výťahy, eskalátory, travelátory a automatické dvere. Našich zákazníkov podporujeme v každej fáze životnosti ich budov - od návrhu, cez výrobu a inštaláciu až po údržbu a modernizáciu.

Študentom a absolventom ponúkame globálne a miestne výzvy, napríklad diplomové práce, stáže a absolventské pozície. V našom multikultúrnom pracovnom prostredí získate skúsenosti, ktoré sa cenia na celom svete. V rámci nášho Medzinárodného programu stáží (International Trainee program) môžete tiež získať globálne skúsenosti. Vďaka neustálemu rastu celosvetovej populácie a pokračujúcej urbanizácii je isté, že náš odbor má skvelú budúcnosť. Staňte se jej súčasťou –chopte sa svojej KONE výzvy!