1. Pracujte s lídry
 • KONE je jednou z vedoucích průmyslových společností v oblasti
 • KONE vytváří nejlepší uživatelskou zkušenost s inovativními řešeními People Flow ™.
 • Vedení lidí a procesů v KONE umožňuje provozní dokonalost.

We focus on engaging our employees, looking after their well-being and creating job satisfaction.

2. Inspirativní prostředí
 • KONE je známa pro svojí otevřenost a včasnou informovanost. KONE pravidelně sleduje spokojenost
 • Lidé si mohou rozšířit své zkušenosti prostřednictvím účasti na nových projektech nebo rotací.
 • Zásadou KONE je nulová tolerance vůči nebezpečnému chování.
2. Inspirativní prostředí
 • KONE je známa pro svojí otevřenost a včasnou informovanost. KONE pravidelně sleduje spokojenost
 • Lidé si mohou rozšířit své zkušenosti prostřednictvím účasti na nových projektech nebo rotací.
 • Zásadou KONE je nulová tolerance vůči nebezpečnému chování.
3.Zajímavé výzvy
 • Vytvářejte s námi inteligentní a ekologicky efektivní řešení.
 • V našem multikulturním pracovním prostředí můžete získat zkušenosti, které jsou uznávány po celém světě.
 • Vzhledem k růstu světové populace a urbanizaci má naše firma skvělou budoucnost.
3.Zajímavé výzvy
 • Vytvářejte s námi inteligentní a ekologicky efektivní řešení.
 • V našem multikulturním pracovním prostředí můžete získat zkušenosti, které jsou uznávány po celém světě.
 • Vzhledem k růstu světové populace a urbanizaci má naše firma skvělou budoucnost.
Pracujte s lídry
Inspirativní prostředí
Zajímavé výzvy
Důvody proč se přihlásit

KONE má přibližně 33 800 zaměstnanců v 50 zemích po celém světě. V roce 2010 měla společnost KONE čistý obrat 5 miliard EUR.

Věříme ve zlepšení výkonu díky inspiraci, zapojení a rozvoji našich lidí. Podporujeme osobní růst a nabízíme široké možnosti profesního rozvoje.

No data found.

Společnost KONE podporuje udržitelný rozvoj měst.

Více si přečtěte na našich korporátních stránkách (v angličtině) »

Hodnoty KONE tvoří základ naší každodenní práce.

Více si přečtěte na našich korporátních stránkách (v angličtině) »

Společnost KONE investuje do personálního rozvoje a bezpečnosti na pracovišti.

Více si přečtěte na našich korporátních stránkách (v angličtině) »