Regenerative solutions

Spoločnosť KONE predstavuje revolučné energeticky efektívne výťahy

Výťahy a eskalátory sa na energetickej spotrebe typickej budovy podieľajú dvoma až desiatimi percentami. V prípade „zelených budov“ sa počíta každá ušetrená kilowatthodina. Spoločnosť KONE je priekopníkom v oblasti ekologickej efektivity – v našich výťahoch používame regeneračné pohony už 20 rokov a boli sme prví, kto ich začal ponúkať. Aj dnes sme na špici vývoja ekologicky efektívnych riešení a regeneračné jednotky ponúkame k všetkým výťahom.

Čo znamená regeneračný pohon?

 • Regeneračný pohon spoločnosti KONE premieňa nadbytočnú energiu výťahu pri brzdení na elektrinu, ktorá sa využije v rozvodnej sieti budovy. Pri tradičných pohonoch sa táto energia mení na teplo, ktoré potom zvyšuje spotrebu klimatizačných systémov.
 • Regeneračné pohony majú podstatný dopad na energetickú spotrebu výťahov a sú preto veľmi vhodné pre výťahy v „zelených budovách“.

Aké sú výhody tohto riešenia?

 • V kombinácii s pohonom KONE EcoDisc® znižuje regeneračná jednotka spotrebu výťahu priemerne o 20 – 35 % (v závislosti od výšky budovy a rýchlosti výťahu).
 • Za určitých okolností, napríklad pri intenzívnej prevádzke a plnom obsadení, môže toto riešenie ušetriť až 60 % energie.
 • Regeneračné pohony KONE sú veľmi efektívne a navyše eliminujú nutnosť odstránenia tepelnej záťaže od brzdičov z budovy.
 • Regeneračné pohony produkujú čistú a bezpečnú energiu.

Ako riešenie funguje?

 • Pri pohybe zaťaženého výťahu smerom dole alebo pri jeho brzdení sa spotrebováva kinetická energie.
 • Regeneračný pohon ju využije a premení na elektrickú energiu, ktorú je možné využiť v:
  • rozvodnej sieti budovy,
  • ostatných výťahoch a eskalátoroch,
  • ďalšom vybavení budovy.

Availability

Regenerative solutions are available for all KONE elevators.

A regenerative drive is especially recommended for KONE MonoSpace elevators in commercial buildings (1000 kg load), and it is now offered as a standard solution for this range.