Key milestones

Kľúčové udalosti

Spoločnosť KONE má dlhú históriu vytvárania inovatívnych a ekologicky efektívnych riešení – už viac než 20 rokov sme v tomto odbore na špici

1987: Predstavenie frekvenčného meniča V3F a zlepšenie energetickej efektivity výťahových pohonov KONE.
1991: KONE je prvou spoločnosťou, používajúcou regeneračný pohon výťahov.
1993: Predstavenie energeticky efektívneho planetárneho prevodu pre eskalátory.
1996: Prvý bezstrojovňový výťah KONE MonoSpace® – až 70 % úspora energie v porovnaní s konvenčnou technológiou.
2004: Predstavenie riešenia KONE EcoMod™ – modernizácia eskalátorov bez nutnosti výmeny nosného rámu, čo podstatne skracuje čas opráv a šetrí náklady.
2005: KONE MonoSpace je prvým výťahom, ktorý ponúka LED osvetlenie v štandardnej výbave.
2006: Spoločnosť KONE predstavuje koncept solárneho výťahu.
2007: Predstavenie travelátora KONE Innotrack™ – prvý travelátor s energeticky efektívnym bezprevodovým pohonom.
2009: Regeneračné pohony pre všetky výťahy KONE.
2009: Predstavenie nových úsporných pohonov pre eskalátory a travelátory, umiestnených mimo prepravného pásu.
2010: Výťahy spoločnosti KONE ohodnotené energetickou triedou A (Norma VDI 4707).

Výťahy KONE získali po posúdení nezávislými tretími stranami energetické hodnotenie triedy A.