Zlepšení eko-efektivity People Flow® řešení

Eko-efektivní řešení výtahů

  • Výtahy poháněné energeticky efektivním KONE EcoDisc® motorem jsou o 50–70 procent více energeticky efektivní než výtahy, které používají trakční dvourychlostní nebo hydraulické technologie. Na rozdíl od hydraulických výtahů, KONE EcoDisc® nepotřebuje žádný olej, tudíž ani mazání. 
  • KONE regenerativní řešení mohou ušetřit až 20–35 procent, a to získáním energie, která se uvolňuje při používání výtahu.
  • LED a eko-efektivní fluorescetní osvětlení může snížit spotřebu energie až o 80 procent ve srovnání s halogenovým osvětlením. Standby řešení  vypne zařízení, když ho nikdo nepoužívá, což zaručuje značné spotřeby energie, obzvláště  budovách s nízkou frekvencí využití výtahu. 
  • The KONE Polaris™ kontrolní systém řízení optimalizuje provoz výtahu, díky tomu je možné i snížit počet potřebných výtahů v budově.

Eko-efektivní řešení eskalátorů

  • Řetěz bez potřeby mazání, snížující jeho opotřebení a snižující riziko požáru
  • Eko-efektivní provoz může snížit spotřebu energie až o 50 procent díky zpomalení nebo zastavení eskalátoru, když ho zrovna nikdo nepoužívá nebo zvýšení efektivity motoru, když je objem přepravených cestujících nižší.
  • Regenerativní řešení snižuje spotřebu energie až o 60 procent díky získání energie, která se uvolňuje při použití eskalátoru. LED osvětlení spotřebovává o 80 procent méně energie ve srovnání s běznými světelnými technologiemi.
  • KONE EcoMod™ řešení umožňuje modernizovat eskalátor bez nutnosti odstranění nosného rámu, což šetří nejen dobu instalace, ale i materiály.

Eko-efektivní řešení pro automatické dveře

  • KONE energeticky efektivní řešení posuvných dveří reguluje šířku otevření dveří a dobu otevření, na základě venkovní teploty, což umožňuje ušetřit až o 4,000 kWh ročně.

Přečtěte si víc o našich regenerativních řešeních »