Lifecycle analysis of KONE products

Analýza životního cyklu KONE produktů

Posouzení životního cyklu KONE výtahů a eskalátorů ukazuje, že jejich největší dopad se odvíjí od elektrické energie spotřebované při provozu zařízení. Tudíž, klíčovou oblastí pro KONE je systematicky snižovat spotřebu energie u všech svých řešení, a to u každého nového produktu.

Výtahy a eskalátory se skládají převážně z kovu, a proto mohou být recyklovány.

CO2 graphs

Přečtěte si více o analýze životnosti našich produktů ve zprávě o společenské odpovědnosti pro rok 2011

Přečtěte si víc na nšich korporátních stránkách »