Eco-efficient solutions

Eko-efektívne riešenie

Veľký potenciál pre úspory energie

V budovách sa spotrebuje zhruba 40 % celkovej spotreby energie na celom svete. Výťahy a eskalátory sa na spotrebe typickej budovy podieľajú dvoma až desiatimi percentami. Výberom správneho typu výťahu, eskalátora, alebo automatických dverí je možné ušetriť veľa energie.

Spoločnosť KONE znížila za obdobie 2006 – 2010 energetickú náročnosť svojich výrobkov o 50 %.

Graf Energetická spotreba výťahu KONE: Výpočet je založený na týchto údajoch: rýchlosť výťahu 2,5 m/s, záťaž 1000 kg, prepravná výška 99 m, 33 poschodí, 1000 hodín prevádzky, 400 000 štartov za rok.

Skvelé energetické hodnotenie

Výťahy KONE získali po posúdení nezávislými tretími stranami energetické hodnotenie triedy A.

Meranie bolo realizované podľa predpisu VDI 4707, vydaného Nemeckou technickou asociáciou.