Ekologicky efektívna výstavba

Spoločnosť KONE každoročne inštaluje tisíce výťahov. Naším cieľom je, aby tieto činnosti prebiehali ekologicky efektívne. Príklady nášho úsilia v tejto oblasti sú:

  • Efektívne inštalačné postupy a metódy znižujúce počet technikov potrebných na stavenisku a tým ekologický dopad ich prepravy.
  • Jasne definované požiadavky na pripravenosť staveniska, ktoré musia byť splnené pred začatím inštalácie, eliminujú zbytočné návštevy.
  • Ekologicky efektívne zaobchádzanie s odpadmi – zvláštne nádoby na nebezpečný, kovový, elektrotechnický, drevený a zmiešaný odpad.
  • Nízka spotreba chemikálií vďaka novým inštalačným postupom – napríklad zníženie spotreby riedidiel pri montáži vodiacich koľajníc o 25 000 l za rok.

DŮLEŽITÉ: KONE Ekologický program řízení vozidel

Ekologický program řízení vozidel usiluje o snížení CO2 emisí a nákladá na pohonné hmoty až o 10%, a také o zlepšení bezpečnosti řízení. Klíčovými prvky ekologického řízení jsou:

Eko: Jak lépe řídit vozidlo, aby byla snížena spotřeba  CO2 emisí a nákladů pohonné hmoty.

Bezpečnost: jak řídit auto bezpečněji, aby nedocházelo k nehodám