Eko-efektivní provoz KONE výtahů

KONE se zavázalo k systematickému vývoji eko-efektivity svých vlastních řešení.

Cílem KONE je snížit karbonovou stopu ročně o 3% ročně v poměru k čistým tržbám.

Vozový park

KONE si klade za cíl provozovat ekologický,bezpečný a nákladově efektivní vozový park. Toho dosahuje prostřednictvím efektivních řešení. KONE rozvojový plán vozového parku se snaží snížit průměrnou spotřebu paliv a emisí CO2 na jedno vozidlo o 5% ročně.

Logistika

Eko-efektivity je v logistice dosaženo díky optimalizaci distribuční sítě, usiluje se o maximalizování využití ekologicky efektivních druhů dopravy, optimalizaci dodávek s cílem co nejvíce využít prostoru a také o centralizaci cílových míst. Kromě toho KONE používá ISO 14000-certifikovaný logistický servis který dodržuje postupy šetrné k životnímu prostředí.

Nakládání s odpadem

KONE usiluje o snížení množství odpadu ve výrobě i kancelářích, a to prostředníctvím recyklace, opakovaného použití anebo spalování odpadu. Pouze 3 % odpadu generovaného společností KONE je posíláno na skládku.

ISO 14001 certifikace

ISO 14001 certifikace pomáhá ukázat našim zákazníkům i našim stranám, že KONE je zavázáno k poskytování vysoce kvalitních produtků a řešení, která jsou vytvořena s ohledem na životní prostředí. Všechny naše jednotky a korporace jako celek jsou certifikovány ISO 14001 a ISO 9001.

Excelentní dodavatel

Na všechny dodavatele společnosti KONE jsou kladeny požadavky, které musí splňovat. KONE také vyžaduje, aby byli všichni přijali Kodex chování dodavatele.