Bezpečné pracovné miesto

Všetky procesy spoločnosti KONE sú zamerané na bezpečnosť. KONE poskytuje svojim zákazníkom a koncovým užívateľom bezpečné produkty a služby a svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie.

Bezpečnostné otázky v spoločnosti KONE rieši oddelenie ľudských zdrojov. Úlohou jeho bezpečnostného odboru je podpora všetkých pobočiek KONE pri neustálom zlepšovaní riadenia bezpečnosti. Kľúčovým prvkom riadenia bezpečnosti práce sú interné audity pravidelne vykonávané na všetkých pobočkách. Bezpečnostný odbor pri nich kontroluje úroveň riadenia bezpečnosti na pobočke. Cieľom tohto prístupu je zvýšenie bezpečnosti ako súčasti každodennej práce všetkých zamestnancov KONE.

Všetky pobočky KONE musia plniť bezpečnostné zásady spoločnosti, ktoré napríklad definujú všeobecné princípy bezpečnej činnosti a bezpečnostné školenia a postupy, rovnako ako bezpečnostné správy. Pre sledovanie úrazov je k dispozícii interný systém posudzovania úrazov podľa zásad metodiky IIFR* (Industrial Injury Frequency Rate). Informácie o možných ohrozeniach bezpečnosti a nápravné opatrenia pre ich prevenciu sú komunikované všetkým pobočkám.

Bezpečnostný report KONE 2005

Spoločnosť KONE má od roku 1998 program bezpečnosti práce, ktorého cieľom je znížiť počet pracovných úrazov na nulu. Počet úrazov v spoločnosti sa meria pomocou metodiky IIFR* (Industrial Injury Frequency Rate). Podľa štatistík IIFR funguje systém dobre: od roku 1998 sa počet úrazov znížil o viac než 50%.

IIFR indikátor pracovných úrazov spoločnosti KONE zaznamenal svoju historicky najnižšiu hodnotu – 8,7 – v decembri roku 2005, čo predstavovalo medziročné zlepšenie o 21,6 %.

V roku 2005 sa opatrenia pre bezpečnosť na pracovisku sústredili na zavádzanie a priebežný vývoj už skôr predstavených projektov. Došlo tiež k zlepšeniu bezpečnostnej komunikácie a sledovania bezpečnosti, napríklad, vďaka použitiu technológie virtuálnych schôdzí a zlepšeniu komunikácie medzi manažmentom a jednotlivými pobočkami.

IIFR (Industrial Injury Frequency Rate): počet úrazov, ktoré majú za následok neschopnosť dlhšiu než jeden deň alebo jednu zmenu na milión odpracovaných hodín.