Přístupnost pro všechny

Naše řešení jsou navržena tak, aby splňovala všechny předpisy, stejně tak aby byla přístupná každému. Odhaduje se, že v Evropě je více než 100 milionů lidí, kteří mají sníženou pohyblivost a tedy zvláštní požadavky na přepravu.

Naše řešení mají pomoci všem uživatelům v jejich každodenním životě. Dále mají pomoci osobám se sníženou schopností pohybu k lepší přístupnosti.

Dokonce i ty nejmenší změny na zařízení mohou znamenat mnohem lepší komfort pro jejich uživatele.

  • Větší výtah může zlepší komfort osobám s kočárky nebo invalidními vozíky.
  • Automatické dveře otevřené déle a také přesně zastavení dělají výtah bezpečnějším.
  • Výtahy vybavené sedátky zvyšují komfort, obzvláště pro seniory nebo zdravotně postižené.
  • Zrcadla umožňují lepší viditelnost pro vozíčkáře.

Preventivní servis udržuje výtah v dobrém stavu a modernizace, která umožňuje, aby výtah splňoval ty nejnovější normy a předpisy a zařízení se stává přístupnější a bezpečnější.

5 jednoduchý cest k zlepšení bezpečnosti

  1. Prostorová efektivita, větší kabina výtahu, obrovský rozdíl v komfortu. Díky modernizaci výtahu se může prostor v kabině zvětšit až o 50 %
  2. Široké kabinové dveře pro snadný přístup pro všechny.
  3. Komponenty, např. zrcadla nebo zábradlí poskytují podporu pro zlepšení viditelnosti.
  4. Braillovo písmo, signalizace a zvuková oznámení pomáhají lidem s poruchou sluchu a zraku.
  5. Výtah může být instalován i v budově, kde nikdy žádný nebyl, např. na schodišti či vnější stěně budovy.

Co se týče bezpečnosti, i maličkosti rozhodují

My v KONE navrhujeme naše řešení s prvkem bezpečnosti na prvním místě.

Přečtěte si víc »