Bezpečnosť cestujúcich

Výťahy, eskalátory, automatické chodníky a automatické dverné systémy sa zaraďujú medzi najbezpečnejšie spôsoby dopravy. Pre spoločnosť KONE je bezpečnosť neustále na prvom mieste. Základné pravidlá pre bezpečnú a pohodlnú jazdu.

Výťahy

 • Pri používaní výťahov pamätajte na nasledovné zásady:
 • Pri privolaní výťahu použite iba tlačidlo HORE alebo DOLE, nikdy nie obe naraz.
 • Keď sa začnú zatvárať dvere kabíny, nestojte v nich. Venujte zvýšenú pozornosť deťom.
 • Vstavané bezpečnostné systémy v moderných výťahoch zabraňujú ich pohybu pri preťažení. Hneď ako je preťaženie odstránené, výťah začne fungovať.
 • Pokiaľ sa výťah nezastaví v jednej rovine s podlahou, zdvihnite pri vychádzaní nohy, aby ste zabránili zakopnutiu.
 • Pokiaľ sa výťah zastaví medzi poschodiami, zachovajte pokoj. Stlačte tlačidlo alarmu a vyčkajte na informácie od pomocného personálu.
 • Výťahy sú navrhnuté tak, aby v nich bol vždy dostatok čerstvého vzduchu. Pokiaľ je v kabíne teplo, je to spôsobené telesným teplom cestujúcich. Mnohé výťahy majú núdzové osvetlenie. Nikdy sa nepokúšajte o násilné otvorenie kabíny. Núdzové systémy môžu byť nastavené tak, aby výťah dopravili na najbližšie poschodie, čo sa prejaví pomalým pohybom. Taký pohyb je normálny.
 • Pokiaľ bol zistený požiar, alebo hrozí jeho bezprostredné nebezpečenstvo, nikdy nepoužívajte výťah. Použite núdzové schodisko a riaďte sa pokynmi záchranárov.

Eskalátory

 • Pri používaní eskalátorov pamätajte na nasledovné zásady:
 • Kočíky, chodítka, nákupné vozíky a invalidné vozíky je lepšie prepravovať výťahom.
 • Predmety veľkých rozmerov tiež prepravujte výťahom.
 • Pri nástupe a jazde sa pridržujte zábradlia. Malé deti držte za ruku tak, aby v prípade trhnutia alebo zastavenia nespadli.
 • Nikdy si nesadajte na schody, zábradlie alebo na bočné steny, hrozí nebezpečenstvo pádu alebo zachytenia časti oblečenia alebo tela. Nikdy nedovoľte komukoľvek sa na eskalátoroch hrať.
 • Nepoužívajte tlačidlo núdzového zastavenia, ak nemusíte. Náhle zastavenie môže znamenať pád cestujúcich.
 • Pri výstupe uvoľnite cestu ostatným.
 • Uistite sa, že sa vaše topánky nedotýkajú bočných líšt. Vždy skontrolujte deti.
 • Pamätajte si, že eskalátor je pohyblivé zariadenie. Nezostávajte bezdôvodne v jeho blízkosti. Zachovávate tak bezpečnosť svoju aj ostatných.

Pohyblivé chodníky

 • Pohyblivé chodníky rozdeľujeme na vodorovné a šikmé.
 • Pri nástupe a výstupe prispôsobte rýchlosť chôdze rýchlosti pásu, znížite tak nebezpečenstvo pádu.
 • Pri nástupe a jazde sa pridržujte zábradlia. Malé deti držte za ruku tak, aby v prípade trhnutia alebo zastavenia nespadli.
 • Nikdy si nesadajte na schody, zábradlie alebo na bočné steny, hrozí nebezpečenstvo pádu alebo zachytenia časti oblečenia alebo tela. Nikdy nedovoľte komukoľvek sa na travelátoroch hrať.
 • Nepúšťajte deti k tlačidlu núdzového zastavenia. Náhle zastavenie môže znamenať pád cestujúcich.
 • Pri výstupe uvoľnite cestu ostatným.
 • Pamätajte si, že travelátor je pohyblivé zariadenie. Nezostávajte bezdôvodne v jeho blízkosti. Zachovávate tak bezpečnosť svoju aj ostatných.

Automatické dvere budov

 • Automatické dvere uľahčujú vstup do a odchod z budov. Dodržujte, prosím, nasledovné zásady:
 • Dverami neprechádzajte pokiaľ sa úplne neotvoria. Podobne sa nepokúšajte rýchlo prejsť, keď sa zatvárajú.
 • Menšie prístupové dvere vo veľkých automatických dverách majú obvykle vysoký prah. Dajte pozor na zakopnutie.
 • Nikdy sa nepokúšajte zabrániť dverám v pohybe. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie mechanizmu dverí.
 • Udržujte časti svojho tela aj oblečenia v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
 • Pred manuálnym pohybom dverami sa ubezpečte, že sú odpojené od zdroja napätia.
 • Pri výpadoch prúdu sa nepokúšajte o pohyb ťažkými dverami. Môže dôjsť ku zraneniu. Väčšina moderných automatických dverí má buď špeciálny núdzový otvárač s návodom na použitie alebo je vybavená automatickým zálohovaním energie.
 • Cez dvere prechádzajte plynule. Nezostávajte bezdôvodne v ich blízkosti. Nepohyblivé objekty v dráhe dverí nemusia byť automatickými systémami zachytené a dvere sa môžu zatvoriť.

MODRÁ 24 HOD. LINKA

V prípade pohotovosti – vyslobodenia, či rýchleho servisu volajte na našu modrú linku.

24h

Tel: 0850 111 667

Mail: slovakia@kone.com