Retail

Obchodní domy

Dobře plánovaný pohyb lidí People Flow™ je obzvláště velmi důležitý ve velkých komplexech a rozsáhlých obchodních centrech. Návštěvníci by měli být schopni najít obchody, restaurace a služby snadno a chod zařízení nesmí být nijak narušen a musí pokračovat plynule. Máme velké zkušenosti týkající se potřeb zákazníků a požadavků na výtahy, eskalátory a automatické dveře v obchodních centrech.

Retail

Doporučujeme


Potřeby uživatelů

Příjemný zážitek v atraktivním prostředí

Více místa pro cestující s batohy, nákupními vozíky a pro vozíčkáře

 • Prostorné výtahy se širokými dveřmi
 • EN81-70 Přistupový kód výtahů
 • KONE TransitMaster™ pohyblivý chodník

Snadný pohyb po budově bez obtíží

 • Rozsáhlá People Flow™ konzultace týkající se pohybu lidí během plánování projektu
 • Plánování kapacity výtahu
 • Automatické dveře
 • Přímý přístup z parkoviště do obchodního centra

Orientace, informace, jednoduché ukazatele

Pocit bezpečí

 • KONE E-link monitorovací zařízení
 • Nouzové volání
 • Dostatečné osvětlení ve výtahu

Spolehlivost, odolnost a péče

Jednoduchý přístup, bez narušení chodu budovy

 • KONE TranSys™ výtah bez strojovny pro nákladní přepravu zboží
 • 3D dveřní radar sloužící k ovládání dveří identifikaci osoby vcházející do výtahu
 • Široké kabinové dveře
 • Integrační přístupový kontrolní systém výtahu

Jednoduché monitorování zařízení