Infrastructure

Infrastruktura

Pohyb lidí v tranzitních centrech a letištích se může lišit od několik desítek do desetititíců přepravených osob za den. Metro a železnice čelí obrovskému množství přepravených osob ve ztížených časových a prostorových podmínkách. Na letištích je pohyb lidí rozvržen s ohledem na obrovské množství služeb a přísná bezpečnostní opatření. KONE řešení zajišťují, že se cestující dostanou do cílového místa včas a bezpečně.

Infrastructure

Doporučujeme


Potřeby koncového uživatele

Tranzitní centra:

Jednoduchý způsob, jak najít tu nejlepší cestu

 • Komplexní konzultace a plánování týkající se pohybu lidí  People Flow™ v nových budovách
 • KONE EcoMod™ modernizace eskalátorů pro plynulý provoz při modernizaci zařízení
 • Jasné pokyny a navigační systémy

Informace o přerušení služeb


Snadný přístup s kočárky, zavazadly a vozíčkářskými křeslySnadný přístup s kočárky, zavazadly a vozíčkářskými křesly

Pocit bezpečí a pohodlí

Nízké nároky na servis a dobře přístupná místa

 • Pevné a odolné materiály
 • EN81-71 Řešení odolná proti vandalismu

Snadný a komplexní monitoring zařízení

 • KONE E-link monitoring výtahů a eskalátorů
 • KONE Care™ Online

Bezpečnost v budově

 • Omezený přístup do budovy díky kontrolnímu systému

Snadný přístup personálu na nakládací rampu bez narušení chodu zařízení

Spolehlivý servis bez narušení chodu budovy a omezení pohybu lidí

Letiště:

Plynulý People Flow™ na letištích

 • Rozsáhlé plánování a konzultace People Flow™
 • Pohyb lidí je organizován tak, aby co nejvíce usnadnil bezpečnostní pomínky na letištích
 • KONE EcoMod™ modernizace eskalátoru

Jednoduchý přístup a pohyb cestujících

 • Prostorné výtahy se širokými dvěřmi pro snadný přístup se zavazadly nebo kolečkovým křeslem
 • EN81-70 Přístupový kód propojený s výtahem
 • KONE TransitMaster™ pohyblivý chodník pro rychlý a bezpečný pohyb cestujících

Jednoduchá orientace

 • Jasné ukazatele a navigační systémy

Bezpečný provoz a zařízení

Snadná údržba a čištění zařízení

 • Prostorné výtahy se širokými dveřmi a přesným zastavením