Proč modernizovat?

Prečo modernizovať?

Modernizácia udržiava plynulý chod výťahov a eskalátorov po celú dobu životnosti budovy. Zaisťuje sa tak bezpečné a spoľahlivé fungovanie Vášho zariadenia, čo môže z dlhodobého časového horizontu, vďaka zníženým nákladom na údržbu a energie, ušetriť finančné prostriedky.

Ide tiež o investície, ktoré môžu, s cieľom udržania kroku s meniacimi sa požiadavkami, pridať nové funkcie. Napríklad s predlžujúcou sa dĺžkou života požadujú ľudia vyššiu úroveň bezpečnosti a prístupu. Nová právna úprava vytvára nové požiadavky na bezpečnosť a dostupnosť. Nová technológia zlepšuje výkon a zvyšuje energetickú efektivitu. Rovnako sa môžu meniť samotné požiadavky v závislosti od typu budovy, kedy napríklad bytový dom môže byť prerobený na hotel.

Pre cestujúcich znamená modernizácia KONE bezpečnosť, komfort a estetickosť moderného designu. Pre stavebníkov a správcov znamená vyšší výkon, energetickú efektivitu, plynulý pohyb osôb a maximálnu využiteľnosť. Pre majiteľov predstavuje predvídateľnosť riadenia životnosti.

Pocit bezpečia

Bezpečnosť znamená viac než len súlad s miestnymi zákonmi a normami – hoci je ich dodržiavanie veľmi dôležité. Cieľom je minimalizácia potenciálnych rizík, pričom konečným výsledkom je bezpečnosť zamestnancov, nájomcov a návštevníkov. Jedným z najdôležitejších bezpečnostných vylepšení, ktoré môžete vykonať, je inštalácia kabínových dverí výťahu, čím sa predíde zachyteniu ruky alebo oblečenia pri jazde výťahu, čo dodáva cestujúcim pocit bezpečia. V prípade eskalátorov sa pomocu kartáčového odkláňača dá zabrániť zachyteniu obuvi medzi schodový stupeň a okopový panel eskalátora.

Úspora energie

Kvôli zníženiu energetických nákladov nie je nutné realizovať výmenu celého zariadenia. Energetickú náročnosť môžete výrazne zdokonaliť pomocou úsporných balíčkov. Napríklad LED osvetlenie v kabíne výťahu či na eskalátore môže byť nainštalované rýchlo a v krátkom čase môže dôjsť k návratu tejto investície.

Ponúkame tiež čiastočné reišenie, takže sa môžete sústrediť na oblasti, v ktorých bude modernizácia najviac rentabilná. Napríklad modernizácia elektrického systému je skvelou cestou ako zvýšiť energetickú efektivitu Vášho výťahu alebo eskalátora.

Pre všetkých užívateľov

Simplifikačné funkcie činia zariadenie bezpečnejšie a pohodlnejšie pre všetkých užívateľov, vrátane osôb s obmedzenou možnosťou pohybu, rodín s deťmi a ľudí prepravujúcich objemné predmety. Prístupnosť výťahov môže byť vylepšená inštaláciou automatických dverí. Veľkosť samotnej kabíny môže byť zvýšená až o 50%, čo vytvorí priestor pre ľudí na vozíku a detské kočíky.

Nepretržitý pohyb ľudí

Zaistenie spoľahlivej, efektívnej a nepretržitej prevádzky je dôležitým prvkom pre plynulý pohyb ľudí v budove. Taktiež šetrí energiu a činí náklady na údržbu predvídateľnejšími. Výťah či eskalátor mimo prevádzku sú nepríjemnosťou pre obyvateľov a zamestnancov a môžu viesť k odchodu zákazníkov inam.

Prvé dojmy sú dôležité

Výťah či eskalátor sú často prvou vecou, ktorú nájomca alebo úžívateľ vzhliadne pri vstupe do budovy. Moderný design a kvalitné materiály zlepšujú obraz budovy. Ak je povrch Vášho výťahu alebo eskalátora opotrebovaný alebo poškrabaný, môžete ho v krátkej dobe zrenovovať tak, že vyzerá ako nový.