Co modernizovat?

Čo modernizovať?

Posúdenie potreby modernizácie

Pred zahájením modernizácie je dôležité podrobnejšie zistiť, čo je reálne potrebné urobiť.

Služba KONE Care for LifeTM predstavuje dôkladné posúdenie bezpečnosti, prístupnosti, výkonu, ekologickej efektivity a estetického vzhľadu Vášho výťahu alebo eskalátora, čo Vám pomôže rozhodnúť sa, čo, kedy a ako modernizovať.

Posúdenie

Prvým krokom je dôkladné posúdenie stávajúceho zariadenia z hľadiska bezpečnosti, výkonnosti, dostupnosti, estetickej a ekologickej účinnosti. Tým sa môžu odhaliť problémy výťahu alebo eskalátora, ktoré ste si predtým neuvedomili. Veľmi dôležitou sa napr. stáva ekologická efektivita. Moderný výťah KONE spotrebuje menej ako polovicu energie, spotrebovanej výťahom inštalovaným pred dvadsiatimi rokmi. Na druhej strane by to mohlo viesť k zisteniu, že modernizácia Vášho zariadenia vyžaduje menej práce, ako ste predpokladali. Mechanické systémy môžu byť v úplnom poriadku, zatiaľčo je nutné vymeniť elektrický systém. KONE Care for LifeTM umožňuje identifikovať presne to, na čo je potrebné sa zamerať.

Výsledná správa

Výsledkom tohto posúdenia je spracovanie výslednej správy, ktorá obsahuje zhrnutie vrátane podrobnej analýzy výsledkov, správy o energetickej náročnosti a porovnanie nameraných hodnôt s požiadavkami danými príslušnými normami.

Odporúčanie

Na základe posúdenia KONE Care for LifeTM uskutočňujeme odporúčanie, ako dostať Vaše zariadenie na požadovanú úroveň. Riešenie môže znamenať opravu, čiastočnú modernizáciu prostredníctvom využitia modernizačného balíčka KONE alebo plné nahradenie novým výťahom. Bez ohľadu na to, aké riešenie si zvolíte, riadi náš projekt skúsený projektový vedúci, ktorý skontroluje, či bolo všetko dokončené včas a s čo možno najmenšími ťažkosťami.