Full replacement

Úplná výmena

Úplná výmena predstavuje odstránenie celého pôvodného eskalátora vrátane nosného rámu a jeho nahradenie novým zariadením, čo je možné realizovať v otvorenom a ľahko prístupnom mieste, aby boli využité všetky výhody nového eskalátora – bezpečnosť, výkon, dostupnossť a energetická efektivita – v krátkom časovom horizonte po dokončení inštalácie. Zvyčajne ide o prerušenie prevádzky iba na niekoľko dní.