Plynulá inštalácia

Každý projekt začína dôkladnou analýzou stavby, aby sa v priebehu projektu zaistila bezpečnosť s minimálnym dopadom na užívateľov budov. Náhradné diely sú dodávané už pripravené pre inštaláciu podľa potreby s cieľom zmenšiť nároky na skladovací priestor a minimalizovať tak prekážky pre cestujúcich.

V prípade potreby je možné, s cieľom minimalizovať rušenie cestujúcich, naplánovať práce v dobe mimo špičku, napríklad počas víkendov alebo v noci. Staráme sa tiež o bezpečnú a ekologickú recykláciu alebo likvidáciu starých zariadení.

If required, we can schedule work during off-peak periods, for example on weekends or at night, in order to minimize disturbance to passengers. And finally, we take care of the safe, environmental recycling or disposal of the old equipment.

Read more about full replacement »

Smooth installation