EcoMod™ a jeho štyri hlavné vlastnosti

  1. Náš nový priamy prevod nepoužíva k pohybu reťaze, vďaka čomu má minimálnu spotrebu mazív, preto ide o ekologicky efektívne riešenie.
  2. Priamy pohon je umiestnený mimo schodového pásma, čo zjednodušuje prístup, čím sa uľahčuje a urýchľuje údržba.
  3. KONE EcoModTM 2 sa zakladá na technológii KONE TravelMasterTM / TransitMasterTM, ktoré ponúkajú mnoho atraktívnych designov a eko-efektívnych riešení.
  4. KONE disponuje pokročilými inštalačnými technológiami. Náhradné diely sú dodávané v zhode so zmluvou, riadne označené a pripravené k inštalácii.