Escalator modernization

Eskalátory

Nosné rámy eskalátorov môžu vydržať po celú dobu životnosti budovy. Mechanické komponenty sa môžu po niekoľkých desaťročiach opotrebovať alebo zastarať. Za posledných 10 až 20 rokov došlo nielen k značnej zmene bezpečnostných predpisov, ale tiež k zmene v prevedení elektrických a monitorovacích systémov. Rovnako rýchlo, ako sa vyvýjajú trendy v designe, sa menia i požiadavky na estetickú stránku. S ohľadom na rozličné životné cykly dáva zmysel mať flexibilný prístup k modernizácii esklátorov. KONE ponúka celú škálu možností. Môžete si nechať vymeniť buď celé zariadenie alebo ponechať nosný rám a ostatné komponenty vymeniť prostredníctvom riešenia KONE EcoModTM.

Modular modernization

Modulární modernizace

Výměna jednotlivých komponentů nebo použití kompletních funkčních balíčků.

Čtěte více »