KONE úplná výmena výťahu

Ak sa rozhodnete pre kompletnú výmenu, je najefektívnejším riešením to, ktoré zlepší bezpečnosť, výkon a ušetrí energiu a cenný priestor.

Existujú dve možnosti výmeny – buď sa zachovajú šachtové dvere alebo sa vymenia. Ak sú pri existujúcich výťahoch v dobrom stave, môžu sa ponechať, čím sa ušetria peniaze. Znížia sa náklady spojené s demontážou a výmenou šachtových dverí, stavebnými prácami a upratovaním.

Naše riešenia týkajúce sa kompletnej výmeny výťahov sa zakladajú na výťahovej technológii KONE MonoSpace® a KONE MaxiSpace™.

Výťah KONE MaxiSpace™

Výťah KONE MaxiSpace™ nepotrebuje žiadne vyvažovacie závažie. Ušetrený priestor sa tak môže využiť pre zväčšenie kabíny, pričom priestor v kabíne sa môže zväčšiť až o polovicu. Napríklad, ak mal existujúci výťah kapacitu pre 4 osoby, riešenie KONE MaxiSpace™ prepraví až šesť osôb. Väčšie rozmery kabíny umožňujú jednoduchšiu prepravu detských kočíkov, invalidných vozíkov, nábytku a iných väčších predmetov.

Výťah KONE MonoSpace®

Výťah KONE MonoSpace® s pohonom KONE EcoDisc® znižuje spotrebu energie v porovnaní s hydraulickým výťahom až o dve tretiny. S pokrokovými inováciami v oblasti úspory energie, ako sú regeneratívne jednotky a pohotovostný režim, je možné znížiť spotrebu energie ešte výraznejšie. Úspory sa teda môžu priamo sčítať. Ak zvážime životnosť KONE MonoSpace® dlhšiu ako 25 rokov, môžu sa ušetriť až tisíce kilowattov.