Elevator modernization

Modernizácia výťahov

Môžeme Vám odporučiť celú radu riešení, od malých opráv, cez čiastočnú modernizáciu, až k úplnej výmene. S cieľom ponúknuť Vám cenovo efektívnejšie riešenia umožňujúce ukončiť modernizáciu, s čo najmenším rušením, v čo najkratšom čase, sme pre Vás pripravili preddefinované balíčky.