How to modernize?

Ako modernizovať?

Postup krok za krokom

Ak sa rozhodnete pre modernizáciu svojho výťahu, naša spoločnosť Vám zaistí hladký priebeh od začiatku až do konca. Každému projektu priradí projektového manažéra, ktorý riadi celý proses. Jeho úlohou je poskytnúť Vám styčný bod, odpovedať na Vaše otázky a zaistiť, aby bol projekt zrealizovaný včas a v rámci rozpočtu. Rovnako môže poskytnúť informácie týkajúce sa legislatívy, dotácií a predpisov.

Projektový manažér koordinuje celý priebeh od plánovania až po ukončenie inštalácie. Bezprostredne po ukončení inštalačného procesu realizujeme kontrolu bezpečnosti a výkonu, čím sa uisťujeme, že nový výťah spĺňa príslušné normy.

Predtým ako začnete

Predtým, ako začnete s modernizáciou, je nutné vedieť, čo presne je potrebné uskutočniť. Svoj výťah si môžete nechať otestovať alebo si môžete objednať odborné posúdenie. To, že si necháte urobiť posúdenie, nie je pre Vás žiadnym spôsobom zaväzujúce.

Výsledkom KONE Care for LifeTM je kompletná správa, v ktorej sú uvedené nedostatky Vášho výťahu, spolu s plánom ich optimalizácie.

Čiastočné opravy
Modernizačný balíček
Kompletná výmena

Začíname

Prvým krokom je získanie relevantných informácií o reguláciách a nutných stavebných povoleniach

Predpisy a povolenia

Rozhodovanie

Kontaktujte nás, my Vám pomôžeme analyzovať energetickú efektivitu Vášho výťahu a poskytneme Vám odhad nákladov na modernizáciu Vášho vybavenia.

Akonáhle dôjdete ku konečnému rozhodnutiu o ďalšom postupe, kontaktujte nás v súvislosti s vypracovaním modernizačného riešenia. V žiadnom prípade Vás to k ničomu nezaväzuje. Predložíme Vám náš návrh týkajúci sa zariadenia a jeho inštalácie.

Keď sa rozhodnete pre našu modernizáciu, môžeme začať s riadením celého procesu, od návrhu až po odovzdanie.

Plánovanie

Modernizačné balíčky urýchľujú plánovací proces. Boli vyvinuté pre riešenie otázok bezpečnosti, výkonu a energetickej efektivity vo výťahoch v komerčných i obytných budovách. Umožňuje sa tak modernizovať vybavenie vo vnútri šachty pri zachovaní pôvodnej konštrukcie a vstupných dverí.

Pomocou nástroja Car Designer môžete dopredu zistiť, ako by mohol vyzerať interiér Vášho výťahu. Car Designer tool.Skôr ako začneme s realizáciou, uskutočníme prieskum, ktorý nám umožní identifikovať to najlepšie riešenie a najlepší spôsob jeho prevedenia. Touto cestou sa dostanete k správnemu spôsobu riešenia Vašich požiadaviek a k zaisteniu bezpečného a pohodlného prístupu nájomníkov do budovy v dobe inštalácie. Dbá sa tiež na to, aby všetky povolenia, plány a výpočty boli skontrolované a schválené príslušnými orgánmi.

Inštalácia

V priebehu inštalácie je možné učiniť všetko pre minimalizáciu rušenia obyvateľov. Zaisťujeme ochranu podláh a stien, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu budovy. V priebehu celého procesu informujeme obyvateľov domu o všetkých postupoch práce. Zaistíme tiež, aby odstránenie, likvidácia alebo recyklácia starých zariadení prebehla za podmienok šetrných k životnému prostrediu. Po ukončení projektu prevedieme záverečnú bezpečnostnú inšpekčnú prehliadku a uskutočníme všetky kontroly pred konečným odovzdaním zákazníkovi.

Servis

Aby Váš výťah fungoval bezpečne a spoľahlivo po celé desaťročia, ponúkame Vám servisné služby. Servisná služba KONE CareTM je kvôli včasnému odhaleniu a odstráneniu prípadných problémov, ktoré by mohli viesť k úplnému zastaveniu zariadenia, založená na preventívnej údržbe.