Možnosti umiestnenia

Nájdeme to pravé miesto pre váš nový výťah!

Vďaka flexibilite našich riešení môžeme výťah inštalovať do takmer každej budovy. Prvá vec, ktorú skúmame, je tvar a tiež umiestnenie schodiska. Typ schodiska totiž určuje, či bude výťah inštalovaný dovnútra, alebo von.

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE VÝŤAHOV
  • Vo vnútri schodiska
  • Uprostred schodiska
  • Rozšírenie schodiska do exteriéru, ktoré výťah čiastočne nahradí
  • Šachta výťahu je inštalovaná na vonkajšej stene budovy. Toto riešenie šetrí čas a aj náklady