Záchranný servis v případě uvěznění ve výtahu

Služba zachraňující lidi uvězněné ve výtahu zajišťuje bezpečí pro koncové uživatele budovy. Zajišťuje take bezpečnost a profesionální záchranu v takovéto situaci.

Naše servisní plány zajišťují, že v blízkosti vašeho domu se vždy nachází nějaký technik a naše nouzové postupy zajišťují, že jsou k vám v nouzové situaci okamžitě posláni.

Servisní plán upravený namíru pro vaši budovu a každou část vašeho zařízení.