Přístupnost

Přístupnost znamená, že zařízení zákazníka je připravené pro použití v předem stanovené lhůtě a podle dohodnutých kritérií.

Volba dostupnosti umožňuje plynulý a efektivní pohyb lidí. Je nabízena jako jedna z možností v balíčku KONE Care™ Premium