Safety & usage tips

Tipy na bezpečnost a použití

Bezpečnostní tipy pro cestující výtahu a eskalátoru

Jejich uvedení do provozu může pomoci zlepšit bezpečnost, spolehlivost a výkon vašeho zařízení

 • V případě požáru nebo jiného nebezpečí použijte schody místo výtahů.
 • Rodiče by měli na děti vždy dohlížet a vysvětlit, že by si neměly hrát v okolí výtahů.
 • Cestující by se měli držet dál od výtahových dveří během jízdy.  
 • Také by měli děti držet za ruku a mít zvířata na vodítku.
 • Jestliže zaznamenáte cokoli neobvyklého v okolí výtahu, například zvuky, zápach nebo poruchy systému osvětlení, zavolejte do místního KONE Centra péče o zákazníka pro naplánování kontroly.
 • V případě, že cestující zůstane uvězněn ve výtahu, nezapomeňte, že výtahové kabiny mají dostatečné větrání a dostatek kyslíku. Pro okamžitou pomoc volejte do KONE centra péče o zákazníka.

Bezpečnostní tipy pro management zařízení

Co dělat, když výtah přestane fungovat?

Někdy vám pomůže k rychlému znovuzprovoznění výtahu udělat pár jednoduchých kontrol.

 • Pokud je problém nahlášen, ověřte situaci a poté zavolejte do KONE Centra péče o zákazníka.
 • Ujistěte se, že v blízkosti dveří nejsou žádné překážky
 • Zkontrolujte, zda nejsou žádná tlačítka v kabině zablokovaná
 • Nechte kvalifikovanou osobu zkontrolovat, zda je jistič odpojen od elektřiny.

Pro okamžitou pomoc kontaktujte KONE Centrum péče o zákazníka na 844 115 115


Vědeli jste?

 • Kabinové a automatické dveře zlepšují bezpečnost díky snížení rizika zachycení předmětů, takže zabraňují nehodám lidí i zvířat.
 • Problémy lze vyřešit dříve, než si cestující uvědomí, že vůbec nějaké jsou. KONE Remote Monitoring Services poskytuje přímé spojení s místním KONE Centrem péče o zákazníka v případě poruchy.
 • Analýza KONE Care for Life™ poskytuje důkladné posouzení stavu vašeho výtahu nebo eskalátoru včetně jeho bezpečnosti.

Přečtěte si více o našich servisních balíčcích »

Contact us

KONE Call centrum
24 hodin denně
Tel. 844 115 115
Email: zakaznik@kone.com