EN81-72 firefighter elevator solution

STN EN 81-72 Požiarne výťahy

Ponúkame kompletné riešenie požiarnych výťahov podľa normy STN EN 81-72, ktoré zahŕňa poklop v strope kabíny a rebrík pre prípadné záchranné akcie. Elektronické komponenty v kabíne i v šachte sú chránené proti striekajúcej vode. Toto riešenie je dostupné pri KONE MonoSpace 500™, MonoSpace 700™.Minimálnlí velikost kabiny 1100 x 1400 mm, 630 kg

  • Minimálne rozmery kabíny 1100 x 1400 mm, 630 kg
  • Minimálna širka dverí 800 mm
  • Výťah je schopný dôjsť do najvzdialenejšieho poschodia z úrovne vstupu pre požiarnikov do 60 sekúnd.
  • Poklop v strope kabí
  • Elektrické zariadenia dostupné požiarnikom sú buď hodnotené ako IPx3 alebo sú chránené proti striekajúcej vode.
  • K dispozícii je široký výber materiálov stien kabíny, podláh, stropných osvetlení a doplnkov, pre viac detailov sa pozrite na stránku STN EN 81-72.
  • Dostupné sú i výťahy podľa normy STN EN 81-73, ktoré sa v prípade požiaru vrátia do evakuačnej stanice.

Bezpečnosť

Zaistíme bezpečnosť cestujúcich