EN81-70 accessibility code compliant elevator solution

STN EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Výťahové riešenie podľa STN EN 81-70 zabezpečuje prístupnosť pre všetkých. Norma definuje veľkosť kabíny a povinné doplnky interiéru, ktoré uľahčujú prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zhoda s STN EN 81-70 je dostupná pre výťahy KONE EcoSpace™, MonoSpace 500™, MonoSpace 700™ a Minispace™.

Minimálne rozmery kabíny a šírka dverného otvoru

  • Jeden invalidný vozík: 450 kg, 1000x1250 mm, 800 mm šírka dverí
  • Jeden invalidný vozík a jedna sprevádzajúca osoba: 630 kg, 1100x1400 mm, 900 mm šírka dverí
  • Jeden invalidný vozík a niekoľko sprevádzajúcich osôb: 1275 kg, 2000x1400 mm, 1100 mm šírka dverí (k dispozícii pre MonoSpace 500™)
  • Hlasové zariadenie v kabíne pre zrakovo postihnutých
  • Madlo na stene oproti ovládaciemu panelu
  • Madla na zdi naproti kabinovému provoznímu panelu
  • Zrkadlo na zadnej alebo bočnej stene oproti ovládaciemu panelu
  • Optimalizované voľby a umiestnenie signalizácie

Pre viac informácií o našich riešeniach výťahov nás kontaktujte »

Prístupnosť

Garantujeme prístup pre všetkých

Riešenia pre rezidenčné budovy

Uľahčite si každý deň vďaka KONE riešením