Code compliance

Súlad s normami

Ponúkame množstvo riešení zaisťujúcich zhodu s normami a predpismi, vrátane prístupnosti, odolnosti voči vandalizmu a požiarnej bezpečnosti.

Všetky naše výťahy spĺňajú normu STN EN 81-1.

EN81-70

EN81-70

Zaisťuje prístupnosť

Prečítajte si »
EN81-71

EN81-71

Chrání pred poškodením vandalizmom)

Prečítajte si »
EN81-72

EN81-72

Maximalizuje bezpečnosť proti požiaru

Prečítajte si »

Servis

Servis po celú dobu životnosti vašej budovy