Jazdný komfort

Posledné inovácie dodávajú našim výťahom ešte plynulejšiu jazdu s menším hlukom a vibráciami a minimálnym rušením obyvateľov domu. S inovovaným motorom EcoDisc® a centralizovaným výťahovým systémom sú naše riešenia i priestorovo a energeticky efektívnejšie.

Výťahy KONE MonoSpace® sú teraz dokonca lepšie než predtým:
Renovovaný stroj a tiché brzdy

  • Nový, vysoko spoľahlivý riadiaci systém motora ešte viac zvyšuje jazdný komfort, s plynulým zrýchlením a spomalením a veľmi presným zastavením.
  • Vylepšený brzdný systém zaisťuje pohodlie, bezpečnosť, tichú jjazdu a zároveň minimalizuje hluk prenášaný do priľahlých priestorov.
  • Nová funkcia kontroly bŕzd automaticky každý deň kontroluje ich stav, čo pomáha zvyšovať bezpečnosť a spoľahlivosť.

Novo navrhnutý systém pohonu pre minimalizáciu vibrácií a hluku

  • Centralizovaný výťahový systém s nízkym trením znižuje hluk a vibrácie, zlepšuje komfort cestujúcich a minimalizuje rušenie v priľahlých priestoroch.

Vylepšená štruktúra kabíny s ešte lepšou izoláciou hluku

  • Tuhá konštrukcia a vynikajúca antihluková izolácia novej kabíny zabezpečuje plynulú a tichú jazdu.
  • Nové izolované vodiace čeľuste vyrobené s použitím nízkohlukového vodiaceho materiálu napomáhajú redukovať hluk.

Pri všetkých výťahoch sa testuje kvalita jazdy – jedinečná služba spoločnosti KONE

  • KONE poskytuje rozsiahle testovanie jazdného komfortu ako štandarnú súčasť inštalácie všetkých výťahov.
  • Výťah Vám neodovzdáme, pokiaľ neprejde testom, počas ktorého sa meria hluk a vibrácie vo vnútri kabíny.
  • Toto dôkladné testovanie kvality a spoľahlivosti pred odovzdaním ešte viac znižuje potrebu neplánovaného servisu.

The Best Made Better

To najlepšie teraz robíme dokonca ešte lepšie

MonoSpace 500

Špičkový jazdný komfort pre vašu budovu