KONE InfoScreen

KONE InfoScreen

KONE Infoscreen umožňuje zobraziť informácie o aktuálnom podlaží, správach, počasí, reklame alebo oznámeniach budovy v kabíne alebo vonku.

Infoscreen je dostupný pre všetky nové inštalácie a modernizácie.

Dostupné v dovch verziách.

KONE InfoScreen Standard je offline systém. Môže sa používať pre zobrazenie pozície výťahu a ďalších informácií, ktoré nevyžadujú pravidelnú aktualizáciu, napríklad mená nájomníkov alebo logá firiem na každom poschodí.

KONE InfoScreen Premium je online verzia pre budovy, v ktorých sa vyžaduje automatická alebo vzdialená aktualizácia obsahu. Poskytuje tiež najväčšiu variabilitu obsahu informácií.

Stiahnite si podrobnejšie informácie o KONE InfoScreen

VÝHODY
 • Nový komunikačný kanál pre cestujúcich
 • Atraktívny displej
 • Jednoduché zobrazenie reklamy, bezpečnostných informácií, správ, počasia, alebo vlastného obsahu
 • Prémiové riešenie podporujúce live video a webový obsah
 • Jednoduchá aktualizácia pre USB flash disk, alebo s prémiovým riešením prostredníctvom online web aplikácie
INFORMÁCIE NA ĽAHKO OVLÁDATEĽNOM DISPLEJI

KONE InfoScreen Standard

 1. Obsah sa spravuje počítačom využitím softwaru InfoScreen Manager
 2. Displeje sa aktualizujú na mieste cez USB flash disk.

KONE InfoScreen Premium

 1. Obsah sa spravuje počítačom využitím softwaru InfoScreen Manager
 2. Pre aktualizáciu displejov sú dostupné tri alternatívy:
 • Lokálna aktualizácia s počítačom a pripojením k sieti
 • Automatická aktualizácia cez vzdialený server s externým sieťovým pripojením
 • Aktualizácia cez USB disk

Dizajn

Cenami ocenený dizajn, ktorý pomáha vašej budove vyniknúť

Přečtěte si víc »