KONE E-link™

KONE E-link™

KONE E-Link™ je komplexný nástroj pre správu, ktorý Vám umožní sledovať Vaše výťahy a eskalátory v rôznych budovách a to z jedného miesta.

KONE E-Link pomáha optimalizovať kvalitu služieb, spoľahlivosť, efektivitu a môže byť dodaný i dodatočne k všetkým nainštalovaným zariadeniam, novým i starým, vrátene zariadení, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou KONE.

VÝHODY
  • Centralizované sledovanie stavu zariadení v reálnom čase, dokonca i pri veľkých komplexoch budov.
  • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Rýchlejšie reakcie pri poruchách, možných poškodeniach a promptnejšie riešenie problému.
JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A DOHLED NAD VAŠIMI VÝTAHY A ESKALÁTORY
  1. Jednoduchý grafický software , štandardné PC pripojenie k hlavnej sieti LAN v budove s možnosťou sledovať a riadiť všetky výťahy a eskalátory.

  2. Zobrazenie predvádzok a reporty Vám podávajú kompletný prehľad o stave prepravy, vyťaženosti, výkone a prístupnosti

  3. Monitoring odchýlok od normálnej prevádzky zasiela informačné správy a reporty.

  4. Prehrávanie histórie prevádzky uľahčuje opakovanie a štúdium dôležitých udalostí, ako aj detailných správ o výkone zariadenia, jeho dostupnosti a kvalite prevádzky .

  5. Prístupový systém umožňuje centralizovanú kontrolu a uzamknutie privolávacích tlačítok v kabíne a nástupištiach a to buď jednotlivo alebo v skupine.

Servis

Servis po celú dobu životnosti vašej budovy