KONE Construction time use solutions

KONE riešenie pre využitie výťahov v priebehu výstavby

KONE riešenie pre použitie výťahov ako stavebných výťahov (CTU), KONE jumpLift a KONE Care CTU servis šetria čas rôznymi spôsobmi. Pracovníci strávia menej času čakaním na vonkajšie stavebné výťahy a majú viac času na prácu. Stavba môže vonkajšie výťahy demontovať a rýchlejšie dokončiť fasádu budovy a nižšie podlažia. A developer tak môže skôr začať s prenájmom priestorov.

VÝHODY
  • Kratšie čakanie na výťahy: KONE stavebné výťahy a KONE JumpLift jazdia rýchlejšie ako vonkajšie stavebné výťahy.
  • Optimalizovaná logistika s uzatvorenými nižšími poschodiami, kým stavba prebieha vo vyšších poschodiach.
  • KONE Care CTU servisné riešenie minimalizuje prestoje výťahu.
  • Naše CTU riešenia sú oveľa energeticky efektívnejšie než vonkajšie stavebné výťahy, teda šetria i náklady na energiu.

Bez vonkajších stavebných výťahov môže byť fasáda dokončená skôr a bezpečnejšie.

SLUŽBY V KAŽDEJ FÁZE STAVEBNÉHO PROCESU
  1. Plánovanie. Podpora KONE vo fáze plánovania výstavby zaisťuje optimálnu kombináciu riešenia pre každú etapu.

  2. Stavba. S našou unikátnou inštalačnou metódou nepotrebujete žiadne lešenie, inštalácia stavebného výťahu KONE CTU je rýchlejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia. Výťahy sú tak pripravené k používaniu v rámci projektu skôr.

  3. Dokončovacie práce. So všetkou vertikálnou prepravou realizovanou vo vnútri budovy, môže byť vonkajší výťah odstránení a nižšie podlažia tak môžu byť dokončené skôr.

  4. Odovzdanie. Zaistíme, aby bolo Vaše zariadenie v perfektnom stave k odovzdaniu. Naši technici zrealizujú konečnú kontrolu, a potom výťah preberá servisný tím KONE.