KONE Access control integration

KONE Integrácia prístupového systému

Integrácia prístupového systému umožňuje zapojenie ľubovoľného prístupového systému tretích strán k riadiacemu systému KONE výťahov. Zvyšuje bezpečnosť v budove a tiež zlepšuje plynulosť pohybu osôb.

VÝHODY
  • Integrácia medzi KONE a všetkými prístupovými systémami v budove
  • Integrácia s konvenčnými systémami riadenia výťahu i s adresnými systémami riadenia (DCS))
  • Jednoduchý a priamy proces inštalácie
  • Plynulejší pohyb osôb v budove
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ S HLADŠÍM POHYBOM OSÔB
  1. Užívatelia sa môžu pohybovať bezpečne a rýchlo k výťahu a k ich cieľovému podlažiu.

  2. Čítačky kariet môžu byť nainštalované v ovládacom panely kabíny (COP) alebo na panely adresného systému riadenia v nástupisku (DOP).

  3. Pokiaľ sú turnikety prepojené s adresným systémom riadenia (DCS), navedenie môže byť aktivované pri prechode turniketom.

  4. KONE dodává jednotky pre skupinové riadenie výťahov, ovládacie panely, ale tiež poskytuje priestor pre inštaláciu čítačky kariet.

  5. Dodávateľ prístupového systému dodáva čítačku kariet, riadiaci počítač a sieťovú infraštruktúru.